Covid-19 seku mazināšanai

Programmas virsmērķis ir ierobežot Covid-19 infekcijas slimības izplatību un aizsargāt iedzīvotājus, lai, īstenojot inovatīvus augstas gatavības zinātniskus projektus, steidzami atjaunotu ekonomisko darbību un sociāli aktīvu ikdienas dzīvi.

Programmas mērķis ir izstrādāt zinātniskas prognozes par turpmākās rīcības scenārijiem Latvijā 2020. gada rudenī, 2021. un 2022. gadā, tai skaitā jaunu saslimšanas uzliesmojumu pārvarēšanai, īstenojot pētījumus trijās tematiskajās jomās:

  1. veselības aprūpe un sabiedrības veselība, tostarp jaunas metodes Covid-19 ārstēšanai un diagnostikai, jauni ārstniecības līdzekļi, to faktoru izpēte, kas nosaka un ietekmē uzņēmību pret infekciju un slimības uzliesmojumus, slimības diagnostiku, norisi un terapiju, pēcinfekcijas sekas, vīrusa klātbūtni ārējā vidē un skartajā mājsaimniecībā esošajos istabas dzīvniekos, kā arī klīniskie, epidemioloģiskie un sabiedrības veselības pētījumi;
  2. inženiertehniskie risinājumi, tostarp cilvēka drošības palielināšanai, infekcijas slimības ātrai noteikšanai, individuālo aizsardzības līdzekļu izstrādei, testēšanai un sertificēšanai, attālināto pakalpojumu nodrošināšanai nozarēs un IKT izmantošanai izglītības procesā;
  3. tautsaimniecība un sabiedrības labklājība, tostarp ekonomikas noturība pret epidēmijām un pandēmijām un pēckrīzes attīstības iespējas, sabiedrības uzvedības modeļi un psiholoģiskā noturība krīzes apstākļos, kā arī izglītības nozares un vērtību transformācija.

Programmas uzdevumi un kopīgie (horizontālie) uzdevumi ir noteikti Ministru kabineta 2020. gada 20. maija rīkojumā Nr. 278 “Par valsts pētījumu programmu Covid-19 seku mazināšanai”.

Vairāku valsts institūciju kopīgi sastādītos papildu (specifiskos) projekta rezultātus, kuru sasniegšana tiek sagaidīta programmas projektu īstenošanas laikā, skatīt šeit.

Programmas apstiprināto projektu sarakstu skatīt šeit.

Ar valsts pētījumu programmas “Covid-19 seku mazināšanai” konkursa izvērtēšanas pārskatu var iepazīties šeit.

Lai veicinātu valsts pētījumu programmas “Covid-19 seku mazināšanai” izpildi, ir izveidota programmas īstenošanas un uzraudzības komisija, kas nodrošina programmas projektu īstenošanu un uzraudzību. Savukārt konsultatīvu atbalstu Izglītības un zinātnes ministrijai un Veselības ministrijai programmas izstrādes un īstenošanas laikā un viedokli par programmas rezultātiem pēc programmas īstenošanas sniedz programmas stratēģiskās vadības padome. Stratēģiskās vadības padomes sēdes, tai skaitā kopsēdes ar īstenošanas un uzraudzības komisiju, ir notikušas:

  1. 2020. gada 11. maijā (sēdes protokolu skatīt šeit);
  2. 2020. gada 10. jūlijā (sēdes protokolu skatīt šeit un Latvijas Zinātnes padomes prezentāciju skatīt šeit);
  3. 2020. gada 23. oktobrī (sēdes protokolu skatīt šeit);
  4. 2020. gada 29. oktobrī (sēdes protokolu skatīt šeit)
  5. 2021. gada 1. februārī  (sēdes protokolu skatīt šeit, valsts pētījumu programmas “Covid-19 seku mazināšanai” īstenošanas un uzraudzības komisijas vadītājas L. F. Dreimanes prezentēto uzskates materiālu skatīt šeit un Latvijas Zinātnes padomes prezentāciju skatīt šeit)

Ar Latvijas Zinātnes padomes sagatavoto informatīvā ziņojuma projektu “Par valsts pētījumu programmas “Covid-19 seku mazināšanai” ietvaros sasniegtajiem rezultātiem” varat iepazīties šeit.

Ar ziņojumu par valsts pētījumu programmas “Covid-19 seku mazināšanai” finansējuma uzraudzību un izlietojumu varat iepazīties šeit.

Skip to content