Inovāciju fonds – nozaru pētījumu programma

Konkursa nolikums

1 Konkursa nolikums
Konkursa nolikums angļu valodā
2 Projekta iesniegums
3 Projekta pieteikuma, projekta vidusposma zinātniskā pārskata, projekta noslēguma zinātniskā pārskata noformēšanas un iesniegšanas metodika
4 Metodika projekta pieteikuma atbilstības izvērtēšanai administratīvās vērtēšanas kritērijiem
5 Administratīvās atbilstības kritēriju vērtēšanas veidlapa
6 Apliecinājums par interešu konflikta neesamību un konfidencialitātes ievērošanu
7 Līgums par ekspertīzes veikšanu
8 Ekspertīzes veikšanas metodika projekta pieteikumam, projekta vidusposma/noslēguma zinātniskajam pārskatam
Ekspertīzes veikšanas metodika projekta pieteikumam, projekta vidusposma/noslēguma zinātniskajam pārskatam angļu valodā
9 Projekta pieteikuma ekspertīzes individuālā/ekspertīzes konsolidētā vērtējuma veidlapa
Projekta pieteikuma ekspertīzes individuālā/ekspertīzes konsolidētā vērtējuma veidlapa angļu valodā
10 Projekta vidusposma/noslēguma zinātniskā pārskata individuālā/konsolidētā vērtējuma veidlapa
Projekta vidusposma/noslēguma zinātniskā pārskata individuālā/konsolidētā vērtējuma veidlapa angļu valodā
11 Līgums par valsts pētījumu programmas “Inovāciju fonds – nozaru pētījumu programma” projekta īstenošanu
1. Līguma pielikums Projekta pieteikums
2. Līguma pielikums Finansējuma sadalījums projekta īstenošanas 24 mēnešu periodam ​​
3. Līguma pielikums Rekomendācijas projekta īstenošanai
4. Līguma pielikums Projekta rezultātu vērtības aprēķins procentos no projekta kopējām izmaksām ​​
5. Līguma pielikums Projekta rezultātu vērtības aprēķins procentos no projekta kopējām izmaksām
6. Līguma pielikums Rezultātu nostiprināšanas plāns ​​
7. Līguma pielikums Finanšu pārskats ​​
8. Līguma pielikums izmaiņas līgumsummas kalkulācijā ​​
9. Līguma pielikums izmaiņas zinātniskajā grupā ​​
10. Līguma pielikums Projekta vidusposma/noslēguma zinātniskā pārskata veidlapa
11. Līguma pielikumsRezultātu saraksts ​​
12. Līguma pielikums saturiskais pārskats
13. Līguma pielikumsZinātniskās grupas saraksts ​​

Skip to content