Latvijas kultūra – resurss valsts attīstībai

Normatīvie akti

1 Ministru kabineta 2018. gada 4. septembra noteikumi Nr. 560 “Valsts pētījumu programmu projektu īstenošanas kārtība
2 Ministru kabineta 2020. gada 14.maija noteikumi Nr. 263 “Par valsts pētījumu programmu “Latvijas kultūra – resurss valsts attīstībai”

Konkursa nolikums

1 Konkursa nolikums
2 Līgums par valsts pētījumu programmas “Latvijas kultūra – resurss valsts attīstībai” projekta īstenošanu
3 Finanšu pārskats par valsts pētījumu programmas projekta īstenošanu (jāievada Nacionālajā zinātniskās darbības informācijas sistēmā) ​​
4 Valsts pētījumu programmas projekta izmaiņas līgumsummas kalkulācijā ​​
5 Valsts pētījumu programmas projekta izmaiņas zinātniskajā grupā
6 Projekta vidusposma/noslēguma zinātniskā pārskata veidlapa
7 Saturiskais pārskats ​​
8 Pieņemšanas un nodošanas akts par valsts pētījumu programmas projekta īstenošanu ​​
9 Vadlīnijas projektu ietvaros īstenotajām publicēšanās aktivitātēm ​​
Vadlīnijas projektu ietvaros īstenotajām publicēšanās aktivitātēm (angļu valodā) ​​
10 Valsts pētījumu programmas projektu grafiskā identitāte ​​

X
Skip to content