Covid-19 infekcijas klīniskās, bioķīmiskās, imūnģenētiskās paradigmas, un to korelācija ar sociāli demogrāfiskiem, etioloģiskiem, patoģenētiskiem, diagnostiskiem, terapeitiski un prognostiski nozīmīgiem vadlīnijās iekļaujamajiem faktoriem

Sākums 01/07/2020 Noslēgums 31/12/2020 (piešķirts pagarinājums rezultātu nostiprināšanai un publiskošanai līdz 30/06/2021)

Projekta numurs

Projekta nr. VPP-COVID-2020/1-0023 

Finansējums

497 580 EUR

Projekta vadītājs

Ludmila Vīksna

https://www.rsu.lv/projekts/

ludmila.viksna@rsu.lv

Projektu realizējošās institūcijas:

Rīgas Stradiņa universitāte

Latvijas Universitāte

Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs

Zinātnes nozare

Klīniskā medicīna

Citas medicīnas un veselības zinātnes, tai skaitā tiesu medicīniskā ekspertīze

Kopsavilkums

Pētījuma mērķis ir izpētīt sociāli demogrāfiskos, klīniskos, bioķīmiskos, molekulāros un imunoloģiskos faktorus, kas ietekmē cilvēku uzņēmību pret vīrusu, slimības diagnostiku, norisi, terapijas iznākumu un pēcinfekcijas sekas. Pētījumā ir plānots iesaistīt pacientus ar COVID-19 slimību dažādās smaguma pakāpēs un cilvēkus ar asimptomātisku SARS-CoV-2 infekciju. Iegūtie dati par jaunās infekcijas norises īpatnībām Latvijas iedzīvotāju vidū ir svarīgi, ņemot vēra infekciju slimībām raksturīgas atšķirības izplatības ātrumā un izpausmēs dažādās populācijās. Tie ļaus izstrādāt klīniskos algoritmus un vadlīnijas, uzlabot diagnostikas un ārstēšanas efektivitāti, samazināt nāves iznākuma risku. Projektā iegūtā informācija dos iespēju veikt salīdzinošo analīzi ar citu valstu pētījumiem par SARS-CoV-2 infekciju un palīdzēs pielāgot Pasaules Veselības Organizācijā izstrādātas rekomendācijas Latvijā

Projektu konkurss

Valsts pētījumu programma “Covid-19 seku mazināšanai”

Skip to content