Latvijas energosistēmas attīstība un integrācija Eiropā (FutureProof)

Vispārīgā informācija

Sākums  07/12/2018 Noslēgums 06/12/2021

Projekta numurs

Projekta nr. VPP-EM-INFRA-2018/1-0005 

Finansējums

472 440 EUR

Projekta vadītājs

Antans Sauļus Sauhats

https://www.virac.eu/

antans.sauhats@rtu.lv

Projektu realizējošās institūcijas:

Rīgas Tehniskā universitāte
Ventspils Augstskola

Zinātnes nozare

Vides inženierija un enerģētika
Elektrotehnika, elektronika, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas

Kopsavilkums

Projektā “FutureProof” tiks izstrādāta zināšanu bāze par Latvijas elektroenerģijas sistēmas infrastruktūru, tirgu un riskiem, izpētīti tās iespējamie nākotnes attīstības scenāriji un analizēta enerģētiskā nabadzība. Lai veicinātu Latvijas energosistēmas integrāciju Eiropā, kā arī ilgtspējīgu un konkurētspējīgu tās attīstību, projektā tiks detalizēti analizēti Baltijas jūras reģiona valstu energosistēmu attīstības plāni un normatīvais regulējums, kā arī energoresursu cenu, ražošanas jaudas, apjoma un patēriņa prognozes līdz pat 2050. gadam. Balstoties uz analīzes rezultātiem, tiks izstrādāti iespējamie Latvijas energosistēmas nākotnes attīstības scenāriji un rekomendācijas politikas veidotājiem, tās papildinot ar apjomīgu datubāzi, kurā iekļauti Latvijas un reģiona energosistēmu galvenie rādītāji un prognozes. Projektā tiks izstrādāti Latvijas apstākļiem pielāgoti elektroenerģijas tirgus modeļi, tajos iekļaujot gan esošos, gan vēl nākotnē paredzamos tirgus veidus un aplūkojot kā esošo, tā arī nākotnē plānoto ražošanas un patēriņa tehnoloģiju darbību tirgū. Izmantojot šos modeļus, tiks veiktas tirgus darbības imitācijas, analizējot dažādu tehnoloģiju, normatīvā regulējuma un citu nozīmīgu faktoru ietekmi uz tirgus cenu, likviditāti un citiem būtiskiem rādītājiem. Projektā tiks veikts energosistēmas drošuma, kiberdrošības un citu risku novērtējums, kā arī novērtēta enerģētiskā nabadzība Latvijā. Galvenie projekta rezultāti tiks atspoguļoti rekomendācijās politikas veidotājiem.

Projektu konkurss

Valsts pētījumu programmas “Enerģētika” atklātais projektu pieteikumu konkurss “Ilgtspējīga enerģētikas infrastruktūra un tirgus”

Projekta pase

Rezultāti

Rīcībpolitikas nodevums

X
Skip to content