Humanitāro zinātņu digitālie resursi: integrācija un attīstība

Vispārīgā informācija

Sākums 05/10/2020 Noslēgums 04/10/2022

Projekta numurs

Projekta nr. VPP-IZM-DH-2020/1-0001 

Finansējums

1 217 700 EUR

Projekta vadītājs

Sanita Bērziņa-Reinsone

sanita.reinsone@lulfmi.lv

Projektu realizējošās institūcijas:

Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūts

Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūts

Latvijas Universitāte

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija

Liepājas Universitāte; Latvijas Kultūras akadēmija

Rīgas Tehniskā universitāte

Latvijas Nacionālā bibliotēka

Zinātnes nozare

Citas humanitārās un mākslas zinātnes, tai skaitā radošās industrijas zinātnes

Elektrotehnika, elektronika, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas

Valodniecība un literatūrzinātne

Kopsavilkums

Projekta mērķis ir nodrošināt līdzsvarotu un daudzveidīgu programmu, lai:

  1. sniegtu atbalstu esošo humanitāro zinātņu digitālo resursu un rīku attīstībai, novēršot nevienādu attīstību un sekmējot datu un izstrādāto risinājumu atkārtotu izmantošanu;
  2. novērstu digitālo resursu fragmentāciju un nevajadzīgu dublēšanos, radot pamatu produktīvai sadarbībai starp institūcijām, kas nodarbojas ar līdzīgu datu vākšanu un glabāšanu;
  3. nodrošinātu plašāku redzamību un publisku piekļuvi resursiem, kā arī radītu risinājumu, kas nodrošina virspusēju sasaisti starp dažādu nozaru resursiem;
  4. izzinātu dažādu mērķauditoriju viedokli par digitālo resursu izmantošanu, lai sekmīgāk pielāgotu resursus dažādām mērķgrupām;
  5. sekmētu digitālo resursu pielietojumu izglītībā un veicināt digitālo humanitāro zinātņu attīstību Latvijā;
  6. izstrādātu rekomendācijas humanitāro zinātņu digitālo resursu un rīku veidotājiem, politikas veidotājiem, pētniekiem un citām mērķgrupām.

Lai sasniegtu šos mērķus, projektā tiek iesaistītas  programmas un veic pētniecību digitālajās humanitārajās zinātnēs. 24 mēnešu laikā piecas starpinstitucionālas darba grupas īstenos programmu, kas sniegs būtisku un pozitīvu ietekmi uz digitālo humanitāro zinātņu resursu un rīku attīstību un ievērojami sekmēs kvalitatīvu digitālo humanitāro zinātņu attīstību Latvijā.vadošās pētniecības, augstākās izglītības un kultūras institūcijas, kas izstrādā humanitāro zinātņu digitālos resursus un rīkus, kā arī īsteno izglītības programmas un veic pētniecību digitālajās humanitārajās zinātnēs. 24 mēnešu laikā piecas starpinstitucionālas darba grupas īstenos programmu, kas sniegs būtisku un pozitīvu ietekmi uz digitālo humanitāro zinātņu resursu un rīku attīstību un ievērojami sekmēs kvalitatīvu digitālo humanitāro zinātņu attīstību Latvijā.

Projektu konkurss

Valsts pētījumu programma “Humanitāro zinātņu digitālie resursi”

Projekta pase

Rezultāti

Rīcībpolitikas nodevums

Skip to content