Kultūras kapitāls kā resurss Latvijas ilgtspējīgai attīstībai

Vispārīgā informācija

Sākums 01/10/2020 Noslēgums 30/09/2022

Projekta numurs

Projekta nr. VPP-KM-LKRVA-2020/1-0003

Finansējums

1 000 035 EUR

Projekta vadītājs

Rūta Muktupāvela

admin@lka.edu.lv

Projektu realizējošās institūcijas:

Latvijas Kultūras akadēmija

Latvijas Mākslas akadēmija

Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija

Latvijas Nacionālā bibliotēka

Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūts

Zinātnes nozare

Citas humanitārās un mākslas zinātnes, tai skaitā radošās industrijas zinātnes

Mūzika, vizuālās mākslas un arhitektūra

Kopsavilkums

Projekta mērķis ir veidot starpdisciplināru cilvēkkapitāla un zināšanu bāzi par kultūras kapitāla daudzveidību un vērtību, kultūras sektora ekosistēmas dzīvotspēju veidojošiem procesiem kā resursu Latvijas ilgtspējīgai attīstībai.

Projekts CARD jeb Kultūras (C) un mākslas (A) resursi (R) attīstībai (D) izstrādāts, lai atklātu Latvijas ilgtspējīgai attīstībai un nacionālās identitātes veidošanai nozīmīgākās mākslas un kultūras vērtības, kā arī novērtētu un argumentētu to resursietilpību kultūras kapitāla veidošanā. Projektā novērtēti nozīmīgākie mākslas un kultūras kapitāla vairošanas resursi: arhitektūras, audiovizuālās un filmu mākslas, dizaina, mūzikas, teātra un dejas, kā arī vizuālās mākslas vēstures un mūsdienu fenomeni; aktuālā Latvijas kultūras ekosistēma, tās operatoru saiknes un ietekme, sabiedrības un kultūras auditorijas līdzdalība; kultūras mantojums, atmiņas institūcijas, mantojuma kopienu līdzdalība, jo īpaši jauniešu segments. Pētījumam ir divu līmeņu teorētiskais ietvars: projektam kopumā (kultūras kapitāla un kultūras ekosistēmas teorijas) un pakārtoti katras pētnieciskās aktivitātes uzdevumiem. Īpaša uzmanība pievērsta metodoloģijas, tai skaitā sociālās un ekonomiskās ietekmes noteikšanas, māksliniecisko pētījumu un digitālo metožu attīstībai. Projekta zinātnisko kvalitāti, ieviešanu un rezultātu ietekmi nodrošinās piecu zinātnisko institūciju konsorcijs, kura kapacitāti nosaka zinātniskās darbības rezultāti; iekšējā un starptautiskā partnerība; pētniecības, studiju un mākslinieciskās jaunrades sinerģija, cieša saikne ar kultūras un mākslas procesiem. Pētījums padziļināti un starpdisciplināri skata kultūras un mākslas vidi, veidojot plašu ietekmes mērogu politikā, nozarē un izglītībā.

Projektu konkurss

Valsts pētījumu programma “Latvijas kultūra – resurss valsts attīstībai”

Projekta pase

Rezultāti

Rīcībpolitikas nodevums

X
Skip to content