Latvijas dabasgāzes infrastruktūras attīstības tendences, izaicinājumi un risinājumi (LAGAS)

Vispārīgā informācija

Sākums  07/12/2018 Noslēgums 06/12/2021

Projekta numurs

Projekta nr. VPP-EM-INFRA-2018/1-0003

Finansējums

472 440 EUR

Projekta vadītājs

Laila Zemīte

https://www.cfi.lu.lv/

laila.zemite@rtu.lv

Projektu realizējošās institūcijas:

Rīgas Tehniskā universitāte
Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts

Zinātnes nozare

Elektrotehnika, elektronika, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas
Vides inženierija un enerģētika

Kopsavilkums

Projekts tiks realizēts pilnā atbilstībā valsts pētījumu programmā definētajiem uzdevumiem. Projektā tiks izstrādāta zināšanu bāze par dabasgāzes kā arī sašķidrinātās dabasgāzes ražošanas un transportēšanas sistēmu un tās attīstības prognoze periodam līdz 2050.gadam Latvijā un Baltijas jūras reģionā, paredzamo dabasgāzes cenu ilgtermiņa izmaiņas, atkarībā no pieprasījuma izmaiņām un metāna ieguves tehnoloģiju attīstības un tiks pētīta iespējamie sinerģijas efekti starp atjaunojamās elektroenerģijas ražošanas, dabasgāzes nozarēm, siltuma un elektroenerģijas infrastruktūru un tirgu. Balstoties uz izstrādātajiem scenārijiem, projektā tiks identificēti iespējamie izaicinājumi, nepieciešamās investīcijas dabasgāzes apgādes un uzglabāšanas infrastruktūrā, lai nodrošinātu dabasgāzes piegāžu nepārtrauktību. Projektā tiks veiktas aplēses, balstoties uz kurām ir iespējams identificēt gāzes krātuves paredzamo lomu un ar to saistītās izmaksas energoapgādes nepārtrauktības nodrošināšanai, kā arī analizētas gāzes krātuves iespējas nodrošināt plašāku energoapgādes funkciju lomu. Projektā tiks arī analizētas esošās dabasgāzes cauruļvadu un uzglabāšanas sistēmas izmantošanas perspektīvas, ņemot vērā iespējamo ūdeņraža ieguves un izmantošanas apjomu palielināšanos, izvērtējot iespēju esošās iekārtas pielāgot daļējai vai pilnīgai ūdeņraža transportēšanai un uzglabāšanai. Galvenie projekta rezultāti tiks atspoguļoti zinātniskās publikācijās un rekomendācijās politikas veidotājiem.

Projektu konkurss

Valsts pētījumu programmas “Enerģētika” atklātais projektu pieteikumu konkurss “Ilgtspējīga enerģētikas infrastruktūra un tirgus”

Projekta pase

Rezultāti

Rīcībpolitikas nodevums

Skip to content