Konsultatīvā padome

Par konsultatīvās zinātnieku padomes personālsastāvu

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2020. gada 30. jūnija noteikumu Nr.408 “Latvijas Zinātnes padomes nolikums” 14. punktu un Latvijas Zinātnes padomes (LZP) Konsultatīvās zinātnieku padomes nolikuma 4. punktu, apstiprināts Konsultatīvās zinātnieku padomes personālsastāvs:

Tālis Juhna – konsultatīvās padomes priekšsēdētājs, LZP Inženierzinātņu un tehnoloģiju ekspertu komisijas pārstāvis

Eduards Baķis  – konsultatīvās padomes priekšsēdētāja vietnieks, Latvijas Jauno zinātnieku apvienības pārstāvis

Raivis Bičevskis – LZP Humanitāro un mākslas zinātņu ekspertu komisijas pārstāvis

Jānis Gardovskis – LZP Medicīnas un veselības zinātņu ekspertu komisijas pārstāvis

Baiba Rivža – LZP Sociālo zinātņu ekspertu komisijas pārstāvis

Biruta Bankina – LZP Lauksaimniecības, meža un veterināro zinātņu ekspertu komisijas pārstāvis

Aigars Jirgensons – LZP Dabaszinātņu ekspertu komisijas pārstāvis

Alvis Brāzma – Latvijas izcelsmes diasporas pārstāvis

Ivars Kalviņš- Latvijas Zinātņu akadēmijas pārstāvis

Edmunds Valantis – Ekonomikas ministrijas pārstāvis

Dmitrijs Stepanovs – Izglītības un zinātnes ministrijas pārstāvis

___

Latvijas Zinātnes padomes stratēģija

Latvijas Zinātnes padomes stratēģija – konteksts
___

Par Latvijas Zinātnes padomes konsultatīvās zinātnieku padomes (LZP KZP) sēdēm

Skip to content