Konsultatīvā padome

Par konsultatīvās zinātnieku padomes personālsastāvu

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2020. gada 30. jūnija noteikumu Nr.408 “Latvijas Zinātnes padomes nolikums” 14. punktu un Latvijas Zinātnes padomes Konsultatīvās zinātnieku padomes nolikuma 4. punktu, apstiprināts Konsultatīvās zinātnieku padomes personālsastāvs:

Ieva SiliņaLatvijas Jauno zinātnieku apvienības pārstāvis

Andrejs Siliņš – Latvijas Zinātņu akadēmijas pārstāvis

Alvis Brāzma – Latvijas izcelsmes diasporas pārstāvis

Raivis Bičevskis – LZP Humanitāro un mākslas zinātņu ekspertu komisijas pārstāvis

Tālis Juhna – LZP Inženierzinātņu un tehnoloģiju ekspertu komisijas pārstāvis

Jānis Gardovskis – LZP Medicīnas un veselības zinātņu ekspertu komisijas pārstāvis

Baiba Rivža – LZP Sociālo zinātņu ekspertu komisijas pārstāvis

Biruta Bankina – LZP Lauksaimniecības, meža un veterināro zinātņu ekspertu komisijas pārstāvis

Aigars Jirgensons – LZP Dabaszinātņu ekspertu komisijas pārstāvis

X