Noderīgas saites

Noderīgas vietnes internetā Apvārsnis Eiropa projektu pieteicējiem un īstenotājiem

Informācijas veids Vietne
CORDIS CORDIS datu bāze par finansētajiem projektiem skatīt
Horizon Europe Oficiālais Eiropas Komisijas resurss par ietvara programmu Apvārsnis Eiropa skatīt
Funding&Tenders Apvārsnis Eiropa oficiālais dalības portāls un saistītās saites, t.sk. par programmas struktūru un aktuālajiem projektu konkursiem skatīt
Eiropas Komisijas neatkarīgo ekspertu datu bāze Eiropas Komisijas neatkarīgo ekspertu datu bāze. Personas, kurām ir augsta līmeņa kompetence, kādā no pētniecības, inovācijas, biznesa, intelektuālā īpašuma aizsardzības u.tml. jomām, un ir gatavas veikt gadījuma, īstermiņa darbus, tiek aicinātas reģistrēties Eiropas Komisijas neatkarīgo ekspertu datu bāzē. Komisija izvēlas un uzaicina ekspertus atkarībā no konkrētās nepieciešamības un eksperta kompetences profila. Eksperti vērtē projektu pieteikumus, uzrauga darbības, sagatavo un izvērtē programmas, piedalās padomdevēju grupu darbā un veic citus darbus skatīt
Apvārsnis Eiropa Stratēģiskais plāns 2021-2024.gadam Stratēģijā atspoguļotas Apvārsnis Eiropa stratēģiskās prioritātes. Skaidrotas partnerības, uzdevumu jomas un tematiskās kopas skatīt
National Contact Points Information Hub Informatīvs resurss Nacionālajiem kontaktpunktiem skatīt
Horizon The EU Research& Innovation Magazine Informatīvs Eiropas Komisijas izdevums, kas

sniedz  jaunākās ziņas  par ES finansētiem pētniecības projektiem

skatīt
Horizon Results Platform Portāls, kurā pieejami EK finansēto projektu rezultāti skatīt
European IP Helpdesk Intelektuālā īpašuma (IĪ) atbalsta portāls, kas sniedz bezmaksas atbalstu, lai palīdzētu Eiropas MVU un ES finansēto projektu saņēmējiem pārvaldīt savu intelektuālo īpašumu starpvalstu uzņēmējdarbības vai ES pētniecības un inovāciju programmu kontekstā skatīt
Horizon Europe Programme

Standard Proposal Template (RIA, IA)

Šī dokumenta mērķis ir informēt potenciālos Apvārsnis Eiropa finansējuma pretendentus. Tas kalpo tikai kā piemērs. Faktiskās katra konkursa veidlapas pieejamas tiešsaistes iesniegšanas portālā Funding&Tenders, kuras var atšķirties no šī piemēra skatīt
Apvārsnis Eiropa partnerības Platforma nodrošina atbalstu pētniecības institūcijām, politikas veidotājiem un zinātniekiem, sniedzot vispārēju informāciju par pētniecības un inovāciju partnerību iniciatīvām skatīt
Apvārsnis Eiropa darba programmas Apvārsnis Eiropa darba programmās atspoguļoti konkursu dalības nosacījumi, aprakstīti katra projektu konkursa sagaidāmie rezultāti un konkursa saturiskais ietvars, pieejamā finansējuma apjoms, atbilstības kritēriji un cita ar projektu konkursiem  saistīta informācija. skatīt
Apvārsnis Eiropas programmas ceļvedis Šajā programmas ceļvedī ir detalizētas vadlīnijas par programmas Apvārsnis Eiropa struktūru, budžetu un politiskajām prioritātēm. Tajā ir arī informācija par projektu pieteikumu sagatavošanu. skatīt

Tīkla projekti

Informācijas veids vietne
BRIDGE2HE Apmācību platforma Nacionālajiem kontaktpunktiem (NCP Academy vietā) skatīt
Skip to content