COST

COST ir starptautiskās sadarbības programma, kas atbalsta zinātnieku un pētnieku sadarbību dažādās zinātnes un tehnoloģijas attīstības jomās Eiropā. Programma radīta ar mērķi atbalstīt galvenokārt pirms-konkurences pētniecību, kā arī pētījumus, kas risina aktuālas sabiedrības problēmas.  

Latvija piedalās COST programmas aktivitātēs kopš 1997. gada, taču programmas dalībvalsts statusu ieguva 1999. gadā. Lai nodrošinātu COST programmas īstenošanu programmas dalībvalstis 2013. gadā izveidoja COST asociāciju

COST programmu 1971. gadā ar Eiropas Savienības atbalstu izveidoja 18 Eiropas valstis: visas 15 toreizējās Eiropas Savienības dalībvalstis, kā arī Norvēģija, Šveice un Turcija.

Pašlaik COST programmā piedalās 37 valstis*:

Austrija Apvienotā Karaliste Beļģija Bosnija un Hercegovina Bulgārija
Čehija Dānija Francija Grieķija Horvātija
Igaunija Islande Itālija  Īrija Izraēla
Lietuva Luksemburga Maķedonija  Malta Melnkalne
Kipra Latvija Nīderlande Norvēģija Polija
Portugāle Rumānija Serbija Slovākija Slovēnija
Somija Spānija Šveice Turcija Ungārija
Vācija Zviedrija

*36 no šīm valstīm ir COST programmas dalībvalstis, bet Izraēlas dalības noteikumus programmā nosaka īpašs sadarbības līgums. Programmas aktivitātēs ir iesaistījušās sešas nevalstiskās organizācijas.COST dalībvalstis

COST programmas ietvaros tiek sekmēta un atbalstīta zinātnieku un speciālistu, kurus vieno kopīgas zinātniskās intereses un darbs konkrētā pētījumu jomā, sadarbība:

  • atbalstot konkrētā pētījumu vai tehnoloģiju jomā strādājošo zinātnieku un speciālistu sadarbības tīklu veidošanu (COST akciju veidā);
  • organizējot zinātniskās konferences un apmācības seminārus jaunajiem zinātniekiem;
  • nodrošinot īstermiņa zinātnieku darba vizītes pieredzes apmaiņai;
  • atbalstot zinātnisko publikāciju izdošanu.

COST programmas darbības pamatā ir „bottom-up” princips – iniciatīva uzsākt sadarbību (jaunu COST akciju) nāk no potenciālajiem zinātniskās sadarbības dalībniekiem – zinātniekiem un nozares speciālistiem. Jaunas COST akcijas tēmu brīvi izvēlas un piesaka paši tās dalībnieki – zinātnieki un speciālisti, iesniedzot COST konkursā akcijas pieteikumu. COST akciju konkurss ir atvērts nepārtraukti ar akciju pieteikumu pieņemšanas termiņu reizi gadā.

COST akciju darbības laiks ir četri gadi un zinātnieki un nozares speciālisti var brīvi iesaistīties jau darbībā esošajās COST akcijās. COST akcijas darbā var iesaistīties kļūstot par Latvijas pārstāvi COST akcijas Vadības komitejā vai pievienojoties vienai vai vairākām COST akcijas ietvaros izveidotajām darba grupām.

Lai kļūtu par COST akcijas Vadības komitejas dalībnieku, Latvijas Zinātnes padomē ir jāiesniedz “Pieteikums dalībai COST akcijas Vadības komitejā” un pieteicēja CURRICULUM VITAE. Uz pieteikuma pamata Starptautiskās sadarbības programmu pētniecības un tehnoloģiju jomā projektu vērtēšanas komisija izskata jautājumu par Latvijas pievienošanos konkrētajai COST akcijai un lemj par savu pārstāvju nominēšanu darbam tās Vadības komitejā.

COST akcijas darbā var iesaistīties pievienojoties vienai vai vairākām COST akcijas darba grupām. Pievienošanos var veikt COST programmas tīmekļa vietnē www.cost.eu atverot interesējošās COST akcijas darba grupu nodaļu un nospiežot pogu “Apply”.    Plašāka informācija par pievienošanās iespējām COST akcijām ir atrodama saitē  https://www.cost.eu/cost-actions/participate-in-an-ongoing-action/

Pieteikums

COST programmas mājaslapa

COST akcijas

Latvijas dalība COST akcijās

Latvijas pārstāvji COST akciju vadības komitejās

Jaunās COST akcijas

2022. gada 27. maijā COST Vecāko amatpersonu komiteja apstiprināja 70 jaunas COST akcijas  (sadarbības tīklus).

Skip to content