Starptautisko programmu projektu konkursi 2023.gadā

Nr. Eiropas Partnerība Konkursa atvēršana Konkursa 1.kārtas  deadline Latvijas ieguldījums konkursa budžetā, EUR Saite uz konkursa vietni
1. Eiropas Partnerība ERA4Health, konkurss CARDINNOV 07.12.2022. 07.02.2023./ 16:00 (CET) 500 000 https://era4health.eu/cardinnov-2023/
2. EUREKA Xecs klasteris 29.09.2022. 23.02.2023./ 17:00 (CET) 600 000 https://www.eurekanetwork.org/open-calls/clusters-xecs-2023
3. Eiropas Parnerība ERA4Health, konkurss HealthEquity 13.01.2023. 14.03.2023./ 15:00 (CET) 600 000 https://era4health.eu/healthequity-2023/
4. Eiropas Partnerība                      Innovative SMEs,                        konkurss Eurostars 10.02.2023. 13.04.2023./ 14:00 (CET) 600 000 https://www.eurekanetwork.org/open-calls/eurostars-funding-programme-2023-call-4

Skip to content