Projektu sagatavošanas finansēšana

Projektu sagatavošanas finansēšana

Atbalsts projektu sagatavošanas finansēšanai

UZMANĪBU! Ar 2022.gada 28.jūniju atbalsta pieteikumu pieņemšana ir pārtraukta, jo sasniegts programmas „Apvārsnis 2020” un programmas “Apvārsnis Eiropa” apakšprogrammu konkursos iesniegtu un virs kvalitātes sliekšņa novērtētu projektu sagatavošanas finansēšanai atvēlētais finansējuma apmērs.

Latvijas Zinātnes padome piešķīra finansiālo atbalstu pieteicējam par projektu, kas iesniegts attiecīgo Eiropas Savienības izpildinstitūciju organizētajos programmas „Apvārsnis 2020” un programmas “Apvārsnis Eiropa”, to apakšprogrammu, speciālo programmu, kopuzņēmumu un aktivitāšu projektu konkursos, sagatavošanu, ja projekta pieteikums saņēmis novērtējumu virs kvalitātes sliekšņa (vērtējums vienāds ar kvalitātes sliekšņa vērtību vai augstāks).

Atbalsts tika piešķirts pamatojoties uz:

Ministru kabineta 2017. gada 6. jūnija noteikumiem Nr. 315 „Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā” 1.1.1.5. pasākuma “Atbalsts starptautiskās sadarbības projektiem pētniecībā un inovācijās” pirmās, otrās un trešās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi”;

Izglītības un zinātnes ministrijas 2018. gada 27. marta metodiku Nr. 12-8/2 “Vienas vienības izmaksu standarta likmes aprēķina un piemērošanas metodika darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā” 1.1.1.5. pasākuma “Atbalsts starptautiskās sadarbības projektiem pētniecībā un inovācijās” pirmās un otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanai”;

  1. gada 12. jūnija nolikumu“Par atbalsta piešķiršanas kārtību programmas „Apvārsnis 2020” un Eiropas Savienības programmas “Apvārsnis Eiropa” apakšprogrammu konkursos iesniegtu un virs kvalitātes sliekšņa novērtētu projektu sagatavošanas finansēšanai”.

Atbalsta mērķis ir motivēt Latvijas zinātniskās institūcijas un komersantus piedalīties konkurētspējīgu projektu izstrādē iesniegšanai projektu konkursos, un sniegt atbalstu šo projektu sagatavošanai.

Kontaktinformācija:

Elza Zeidlere
Latvijas Zinātnes padomes
Starptautiskās sadarbības programmu projektu departamenta
Pētniecības starptautisko programmu nodaļas vecākā eksperte
Tālr.: +371 29923005
E-pasts: elza.zeidlere@lzp.gov.lv

Atbalstītie projekti

Nr.p.k. Atbalsta saņēmējs Projekta nosaukums, akronīms Programmas nosaukums Konkurss, kurā iesniegts projekta pieteikums Piešķirtais finansiālā atbalsta apmērs (EUR)
1. Latvijas Jūras akadēmija, 90000040638, Equal and Inclusive Transport for Women through Participatory Service Design (ENTER) Apvārsnis 2020 H2020-MG-2018-SIngleStage-INEA 6000,00
2. SIA Polylabs,40103787761 10 new user ready economic, environmentally friendly, polyol formulations for the polyurethane industry, produced from renewable materials (BioPolyol) Apvārsnis 2020 H2020-SMEInst-2018-2020-1 9000,00
3. SIA Polylabs,40103787761 Self-Healing coating to repair damage in wood furniture (WoodHeal) Apvārsnis 2020 H2020-FTIPilot-2016-1 6000,00
4. SIA Photonic, 40103824057 UAV payload for multisensory high resolution real time surveillance (SharpEyed) Apvārsnis 2020 H2020-SMEInst-2018-2020-2 9000,00
5. SIA Latima, 40003056769 Registration of melanoma cancer treatment Rigvir in European medicine Agenecy (RIGVIR) Apvārsnis 2020 H2020-SMEINST-2-2016-2017 9000,00
6. SIA Latima, 40003056769 Feasbility study for registration of medicine RIGVIR with the Euopean Medicine Agency (RIGVIR) Apvārsnis 2020 H2020-SMEINST-1-2016-2017 9000,00
7. SIA CastPrint, 40203017800 CastPrint 3D printed cast solution for hospitals (CP) Apvārsnis 2020 H2020-SMEInst-2018-2020-1 9000,00
8. SIA Ritols, 40103003433 Novel Products for Construction and Automotive Industries Based on Bio Materials and Natural Fibres (ReInvent) Apvārsnis 2020 H2020-BBI-JTI-2017 6000,00
9. SIA Wormera, 40103297638 Bio waste recycling plant (GrowO) Apvārsnis 2020 H2020-SMEInst-2018-2020-1 9000,00
10. SIA Probiotika LV, 40103309814 Bacterial Cellulose (and)- based Skin Repair material – BC (BC SKIN) Apvārsnis 2020 H2020-SMEInst-2018-2020-1 9000,00
11. SIA Maintenel Automation, 40103726536 Innovatory predictive maintenance solution reducing maintenance costs and wear of off-highway vehicles and
industrial equipment for the global market (Maintenel View)
Apvārsnis 2020 H2020-SMEInst-2-2016-2017 9000,00
12. SIA HEE Photonic Labs,  50003953461 Enchanced commercially reproducible satellite laser ranging system (EcrSLR) Apvārsnis 2020 H2020-SMEInst-2-2016-2017 9000,00
13. Nodibinājums Baltic Studies Centre, 40008146880 Agricultural Knowledge: Linking farmers, advisors and researchers to boost innovation (AgriLink) Apvārsnis 2020 H2020-RUR-2016-2017 6000,00
14. Nodibinājums Baltic Studies Centre, 40008146880 Rural-Urban Outlooks: Unlocking Synergies (ROBUST) Apvārsnis 2020 H2020-RUR-2016-2017 6000,00
15. Nodibinājums Baltic Studies Centre, 40008146880 STriving for Rural Actors Organising Networks Groups for Environmental and Economic Results (STRONGER) Apvārsnis 2020 H2020-RUR-2016-2017-1 6000,00
16. Nodibinājums Baltic Studies Centre, 40008146880 Stimulating the co-creation of sustainable agri-food chains and innovative business models (SFINCS) Apvārsnis 2020 H2020-SFS-2017-2 6000,00
17. Nodibinājums Baltic Studies Centre, 40008146880 Experimenting and Learning for Interactive Innovation (ELFI2 ) Apvārsnis 2020 H2020-RUR-2017-2 6000,00
18. SIA GroGlass, 40003710276 Towards Autonomous Large Area Mass Production Sputtering Plants!
E!10310 – OUTERMOST
Eurostars 2 Eurostars-2, 2015 6000,00
19. Nodibinājums “Vides risinājumu institūts”, 50008131571 European Facility for Airborne Research in Environmental and Geosciences (EUFAR) Apvārsnis 2020 INFRAIA-01-2018-2019 6000,00
20. Nodibinājums “Vides risinājumu institūts”, 50008131571 Engaged citizens: bridging the gap between Science and Society (ENGAGED CITIZENS) Apvārsnis 2020 H2020-SwafS-2017-1 6000,00
21. Nodibinājums “Vides risinājumu institūts”, 50008131571 Science Shops for Better Management of European CULTural LandSCAPEs (Cultscape) Apvārsnis 2020 H2020-SwafS-2016-1 6000,00
22. SIA “Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola “RISEBA”, 40003090010 Prosumer-Based Urban Regeneration Driven by Green Roofs with Optimise4d Productivity (PROSPURBITY) ERA-NET ENSUGI ERA-NET ENSUGI 112111750/2017 6000,00
23. SIA “Tilde”, 40003027238 A European AI On Demand Platform and Ecosystem (AI4EU) Apvārsnis 2020 H2020-ICT-2018-2 6000,00
24. SIA “Tilde”, 40003027238 Building the Legal Knowledge Graph for Smart Compliance Services in Multilingual Europe (Lynx) Apvārsnis 2020 H2020-ICT-2017-1 6000,00
25. SIA “Tilde”, 40003027238 Advanced cross Lingual Food, Environment, and Healthcare data enrichment along the value
chain to increase consumer safety (ALIFE)
Apvārsnis 2020 INFRAIA-01-2018-2019 6000,00
26. SIA “Tilde”, 40003027238 Multimodal multi-lingual intelligent virtual agent (IVA) for appointment management (VIA4U) Eurostars 2 Eurostars 2 Call 2017 9000,00
27. SIA “Tilde”, 40003027238 Multisectoral Integrated Knowledge Graph for European Industry (MING) Apvārsnis 2020 H2020-ICT-2016-1 6000,00
28. SIA “Tilde”, 40003027238 Big Data Value to Innovation (BDV2i) Apvārsnis 2020 H2020-ICT-2016-1 6000,00
29. SIA “Tilde”, 40003027238 Knowledge Complexity (K-PLEX) Apvārsnis 2020 H2020-ICT-2016-1 6000,00
30. SIA “Tilde”, 40003027238 MULtilingual Technologies and Intelligence for BROadcasters’ and Archives’ content Distribution
(MULTIBROAD)
Apvārsnis 2020 H2020-ICT-2018-2 6000,00
31. SIA “Tilde”, 40003027238 Big Data Value ecosystem
(BDVe)
Apvārsnis 2020 H2020-ICT-2016-1 6000,00
32. SIA “Tilde”, 40003027238 Low-Cost knowledge based Cybersecurity (LoKCS) Apvārsnis 2020 H2020-DS-SC7-2016 6000,00
33. SIA “Tilde”, 40003027238 Next-generation Tourism with Advanced Language applications and services
(NaTourAL)
Apvārsnis 2020 H2020-ICT-2018-2 6000,00
34. SIA “Tilde”, 40003027238 Networked Data Innovation Space (XSPACE) Apvārsnis 2020 H2020-ICT-2017-1 6000,00
35. SIA “Tilde”, 40003027238 DigiFIn: An online Platform for Digital Financial Inclusion and Social Interconnectivity Apvārsnis 2020 H2020-ICT-2017-1 6000,00
36. SIA “Tilde”, 40003027238 Manufacturable, Know-how-based, Enhanced-Nanostructured haptics SENsors on Stretchable substratEs (MAKENSENSE) Apvārsnis 2020 H2020-FETOPEN-1-2016-2017 6000,00
37. SIA “Tilde”, 40003027238 BigData4FoodSafety through analytics of food, health, and environment data streams for European business and society (BigData4FoodSafety) Apvārsnis 2020 H2020-ICT-2017-1 6000,00
38. SIA “Tilde”, 40003027238 FLexible Immersive environments for multimedia Content and Knowledge dIscovery and consumpTion (FlickIt) Apvārsnis 2020 H2020-ICT-2016-2 6000,00
39. SIA “Tilde”, 40003027238 Towards Language Transparent CEF DSIs
(QT21plusplus)
Apvārsnis 2020 H2020-ICT-2018-2 6000,00
40. SIA “Notakey Latvia”, 40103993632 A more convenient and effective multi factor authentication
for banks without compromising on security (NK-51-2016)
Apvārsnis 2020 H2020-SMEINST-1-2016-2017 9000,00
41. SIA “Notakey Latvia”, 40103993632 Next Generation User Authentication and Identity Exchange (Notakey) Apvārsnis 2020 H2020-SMEInst-2018-2020-2 9000,00
42. SIA “Alina”, 40103957665 Maintenance-free wood facades for urban architecture
(ID 58 FaceForLife)
Era-NET Forest Value ForestValue Joint Call for Research Proposals 2017 6000,00
43. SIA “Leta”, 40003229349 Sparking Together (ST) Apvārsnis 2020 H2020-ICT-2018-2 6000,00
44. SIA “Leta”, 40003229349 Self-learning Multilingual Subtitler (SLMS) Apvārsnis 2020 H2020-ICT-2018-2 6000,00
45. SIA “Leta”, 40003229349 Intelligent News Fact-checking in Multilingual Setting (INFaMuS) Apvārsnis 2020 H2020-ICT-2018-2 6000,00
46. Nodibinājums Baltic Studies Centre, 40008146880 Digitisation: Economic and Social Impacts in Rural Areas (DESIRA) Apvārsnis 2020 H2020-RUR-2018-2 6000,00
47. SIA “SunGIS”, 44103066863 Connecting the dots to unleash the innovation potential for digital transformation of the European agri-food sector (SmartAgriHubs) Apvārsnis 2020 H2020-RUR-2018-1 6000,00
48. SIA “Baltic Open Solutions Center”, 40003910687 Utilisation of Science Shop Model for Better BioEcosystem Research and Education in Agriculture, Fishery and Forestry
(BioScienceShop)
Apvārsnis 2020 H2020-RUR-2017-2 6000,00
49. SIA “Baltic Open Solutions Center”, 40003910687 Utilization of Precise Galileo Navigation for Purpose of Precision Farming (And Yet It Moves) Apvārsnis 2020 H2020-GALILEO-GSA-2017-1 6000,00
50. SIA “Baltic Open Solutions Center”, 40003910687 Trustworthy and Smart Actuation in IoT systems (ENACT) Apvārsnis 2020 H2020-IOT-2017 6000,00
51. SIA “Baltic Open Solutions Center”, 40003910687 FArming Tools for external nutrient Inputs and water MAnagement (FATIMA) Apvārsnis 2020 H2020-SFS-2014-2_Second stage 6000,00
52. SIA “Baltic Open Solutions Center”, 40003910687 Future Oriented Collaborative Policy Development for Rural Areas and People (PoliRural) Apvārsnis 2020 H2020-RUR-2018-2 6000,00
53. SIA “Baltic Open Solutions Center”, 40003910687 Sino-EU Soil bservatory for intelligent Land Use Management (SIEUSOIL) Apvārsnis 2020 H2020-SFS-2018-2 6000,00
54. SIA “Baltic Open Solutions Center”, 40003910687 Connecting the dots to unleash the innovation potential for digital transformation of the European agrifood sector (SmartAgriHubs) Apvārsnis 2020 H2020-RUR-2018-1 6000,00
55. SIA “TransfoElectric”, 40003977966 Smart Wireless Power Transfer for Sustainable Transport
(Smart_WPT)
Apvārsnis 2020 H2020-SMEInst-2-2016-2017 9000,00
56. SIA “Anatomy Next”, 40103937758 Advanced 3D interactive anatomy education platform providing a life-like experience for accurate, effective and
efficient medical education (Anatomy Labs)
Apvārsnis 2020 H2020-SMEInst-2018-2020-2 9000,00
57. SIA “Anatomy Next”, 40103937758 Advanced 3D augmented reality technology providing a more accurate, effective and efficient method of medical
education (Anatomy Next)
Apvārsnis 2020 H2020-SMEInst-2018-2020-1 9000,00
58. SIA “CRYOGENIC AND VACUUM SYSTEMS”, 41203052082 On Request Mobile Testing Facility “Metamorphosis” (Metamorphosis) Apvārsnis 2020 H2020-SMEINST-1-2016-2017 9000,00
59. SIA “CRYOGENIC AND VACUUM SYSTEMS”, 41203052082 Mobile space testing facility on demand METAMORPHOSIS (MSTF) Apvārsnis 2020 H2020-SMEInst-2018-2020-2 9000,00
60. Nodibinājums Baltic Studies Centre, 40008146880 Cooperation for valorising sustainable farming (COOPVALOR) Apvārsnis 2020 H2020-RUR-2019-1 6000,00
61. Nodibinājums Baltic Studies Centre, 40008146880 Train Agricultural and Forestry advisors To support Interactive Innovation (TAITIN) Apvārsnis 2020 H2020-RUR-2019-1 6000,00
62. SIA Polylabs, 40103787761 Greening the polyurethane industry through versatile and low cost eco-polyols
(Eco-Pol)
Apvārsnis 2020 H2020-SMEInst-2018-2020-1 9000,00
63. SIA “Baltic Satellite Service”, 40103236845 Wildfire early detection and management system merging terrestrial and satellite image processing
(Wildfire alerts)
Eurostars 2 Eurostars 2019 6000,00
64. SIA “TrustSearch”, 40203194266 WatchDog” Internet user cybersecurity system (WDCYBER-SEC) Apvārsnis 2020 H2020-SMEInst-2018-2020-1 9000,00
65. SIA “Leta”, 40003229349 Reconfiguring Trust Aspects related to Governance for Europe in Transition (RETARGET) Apvārsnis 2020 H2020-SC6-GOVERNANCE-2019 6000,00
66. SIA “Rephine Balticum”, 40103675920 Prudenta: Electronic Solution for Safer Drugs (prudenta) Apvārsnis 2020 H2020-SMEInst-2018-2020-1 9000,00
67. SIA “Ministri”, 40203063693 Innovative reservation application BookOnTheGo with intelligent consumer behavior model and trainable chatbot.
(BookOnTheGo)
Apvārsnis 2020 H2020-SMEInst-2018-2020-1 9000,00
68. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Ritols”, 40103003433 Lignin-derived polyols as solid alternative to boost lignin exploitation as substitute of fossil-fuels counterparts in daily use products formulation (LIGNOL) Apvārsnis 2020 H2020-BBI-JTI-2019 6000,00
69. GroGlass SIA, 40003710276 Multifunctional optical coatings (Multifunction) ERA-NET M-ERA.NET Call 2019 6000,00
70. SIA “JLU Technologies”,  40103190287 3D Biotextile with Technological Composition of the Amber Nano Fibres (3DNano-Tex) ERA-NET M-ERA.NET Call 2019 9000,00
71. SIA “TIM GROUP”, 40103411612 Adaptive 4D Printable Nanostructured Composite Materials for Sensing Environment (4SENSE) ERA-NET Cofund M-ERA.NET Call 2019 6000,00
72. SIA CUNAMI WEB, 40103996361 PROduct Fingerprinting on LargE Scale (PROFILES) EUROSTARS-2 EUROSTARS-2 6000,00
73. Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola “RISEBA”, 40003090010 Photonics – the science and technology of light the key driver of Latvia’s future development (Light4Future) Apvārsnis 2020 H2020-MSCA-NIGHT-2020 6000,00
74. VZI APP Fizikālās Enerģētikas institūts, 90002128912 Community Energy for the uptake of RES in the electricity sector. Connecting long-term vision with short-term actions (COME RES) Apvārsnis 2020 H2020-LC-SC3-2020-RES-IA-CSA 6000,00
75. VZI APP Fizikālās Enerģētikas institūts, 90002128912 Monitoring EU energy efficiency first principle and policy implementation (ODYSSEE-MURE) Apvārsnis 2020 H2020-LC-SC3-EE-2018 6000,00
76. VZI APP Fizikālās Enerģētikas institūts, 90002128912 Winning Social Acceptance for Wind Energy in Wind Energy Scarce Regions (WINWIND) Apvārsnis 2020 H2020-LCE-2017-RES-CSA 6000,00
77. VZI APP Fizikālās Enerģētikas institūts, 90002128912 Pan European Technology Energy Research Approach (Pantera) Apvārsnis 2020 H2020-LC-SC3-2018-ES-SCC 6000,00
78. Biedrība Rīgas Fotonikas centrs, 40008243048 Photonics – the science and technology of light the key driver of Latvia’s future development (Light4Future) Apvārsnis 2020 H2020-MSCA-NIGHT-2020 9000,00
79. SIA HEE Photonic Labs, 50003953461 Long distance free space optical data communication link (TeleConnect) EUROSTARS-2 EUROSTARS-2 9000,00
80. SIA WIT Berry, 40103528963 SME-led Space Portal for Europe (HATCH) Apvārsnis 2020 H2020-COMPET-2017 6000,00
81. SIA Ritols, 40103003433 An Open Innovation test Bed for Nano-Enabled Bio-based PUR Foams and Composites (BIOMAT) Apvārsnis 2020 H2020-NMBP-TO-IND-2020-twostage 6000,00
82. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “SMART IoT RIGA”, 40103967841 Radio Signal Sense securing EU green border (Radio2S) Apvārsnis 2020 H2020-SU-SEC-2020 6000,00
83. “Latvijas Mobilais Telefons” SIA, 50003050931 Radio Signal Sense securing EU green border (Radio2S) Apvārsnis 2020 H2020-SU-SEC-2020 9000,00
84. “Latvijas Mobilais Telefons” SIA, 50003050931 The app for missing links in first response
(ASTERIKS)
Apvārsnis 2020 H2020-SU-SEC-2020 6000,00
85. “Latvijas Mobilais Telefons” SIA, 50003050931 Detect trappEd peopLe by smartPHone sIgnals (DELPHI) Apvārsnis 2020 H2020-SU-SEC-2020 6000,00
86. “Latvijas Mobilais Telefons” SIA, 50003050931 INTERconnected critical infrastructure SECurity framework for supporting European digital transformation (INTERSEC) Apvārsnis 2020 H2020-SU-INFRA-2020 6000,00
87. “Latvijas Mobilais Telefons” SIA, 50003050931 Drones to support EMergency operations in the SmArt City (DEMSACI) Apvārsnis 2020 H2020-MG-2020-SingleStage-INEA 6000,00
88. “Latvijas Mobilais Telefons” SIA, 50003050931 AIR-MERGING: Weaving air mobility into the urban life (AIR-MERGING) Apvārsnis 2020 H2020-MG-2020-SingleStage-INEA 6000,00
89. SIA TILDE, 40003027238 ArtifiCial inTelligence fOr beating caNcer (ACTION) Apvārsnis 2020 H2020-SC1-2020-Single-Stage-RTD 6000,00
90. SIA TILDE, 40003027238 Cost-effective, Multilingual, Privacy-driven voice-enabled Services (COMPRISE) Apvārsnis 2020 H2020-ICT-2018-2 6000,00
91. SIA TILDE, 40003027238 Artificial Intelligent Assistant for an agile manufacturing in the Industry 4.0 (AIM4.0) Apvārsnis 2020 H2020-ICT-2020-1 6000,00
92. SIA TILDE, 40003027238 European Language Grid (ELG) Apvārsnis 2020 H2020-ICT-2018-2 6000,00
93. SIA TILDE, 40003027238 NExt ApplicationS of Quantum Computing (NEASQC) Apvārsnis 2020 H2020-FETFLAG-2020-01 6000,00
94. SIA TILDE, 40003027238 UNLOCKING AGRICULTURAL DIGITALIZATION FOR OPEN AND TRUSTABLE COOPERATION AND TOWARDS MULTI-SCALE SUPPORT DECISION SYSTEMS (AGRIDIGI) Apvārsnis 2020 H2020-DT-2018-2 6000,00
95. SIA TILDE, 40003027238 Boosting Rural Areas ecoNomy through Computing Hubs with adaptivE Services (BRANCHES) Apvārsnis 2020 H2020-DT-2020-1 6000,00
96. SIA “Ritols”, 40103003433 Smart and Sustainable Manufacturing Technologies for Bio-based Materials and Products from Waste (Waste2Products) Apvārsnis Eiropa HORIZON-CL4-2021-TWIN-TRANSITION-01-05 6000,00
97. Polylabs SIA, 40103787761 Biomaterials and composites in industrial manufacturing processes and products (BIOLAYERS) Apvārsnis Eiropa HORIZON-CL4-2021-TWIN-TRANSITION-01 6000,00
98. Baltic Open Solutions Center SIA, 40003910687 SMARt Technologies and Tools for FAIRness in heterogeneous data management (SMARTNESS) Apvārsnis Eiropa HORIZON-CL4-2021-DATA-01 6000,00
99. Baltic Open Solutions Center SIA, 40003910687 AGRIcultural Geostaptial services through farmers demand Aggregation and Territorial Extension services (AGRIGATE) Apvārsnis 2020 H2020-LC-GD-2020-2 6000,00
100. Baltic Open Solutions Center SIA, 40003910687 ENHANCED DATA-DRIVEN POLICY FORMULATION FOR RESEARCH AND INNOVATION IN
AGRICULTURE (EDIFICE)
Apvārsnis 2020 H2020-SC6-TRANSFORMATIONS-2019 6000,00
101. Baltic Open Solutions Center SIA, 40003910687 Digitally Optimised Rural-based Integrated Communities (DORIC) Apvārsnis 2020 H2020-DT-2020-1 6000,00
102. Baltic Open Solutions Center SIA, 40003910687 Circular Economy foR hEalthy Soil (CERES) Apvārsnis 2020 H2020-RUR-2020-1 6000,00
103. VZI APP Fizikālās enerģētikas institūts, 9000128912 Digital Observer for System Integration and Situational Awareness (DigiBOSS) ERA-NET Cofund ERA-NET Smart Energy Systems joint call 2020 6000,00
104. Nodibinājums “Vides risinājumu institūts”, 50008131571 The path towards European protein self-sufficiency with more efficient, cost-competitive and sustainable plant protein value chains and cropping systems via innovative and feasible solutions (PROfficient) Apvārsnis Eiropa HORIZON-CL6-2021-FARM2FORK-01 6000,00
105. Rīgas Tehniskā universitāte, 90000068977 Affordable and Sustainable Multi-Material Lightweight Design and Manufacturing
(MatDeMa)
ERA-NET Cofund M.ERA-NET 3 6000,00
106. Elektronikas un datorzinātņu institūts, 90002135242 Automotive Intelligence for/at Connected Shared Mobility (AI4CSM) ECSEL H2020-ECSEL-2020-2-RIA-two-stage 6000,00
107. Elektronikas un datorzinātņu institūts, 90002135242 Real-time AI Cognitive Traffic Signal Control System for Connected and Autonomous Vehicles (ATLAS) Apvārsnis Eiropa HORIZON-CL5-2022-D6-01 6000,00
108. Elektronikas un datorzinātņu institūts, 90002135242 Augmenting and Evaluating the Physical and Digital Infrastructure for CCAM deployment (AUGMENTED CCAM) Apvārsnis Eiropa HORIZON-CL5-2021-D6-01 6000,00
109. Elektronikas un datorzinātņu institūts, 90002135242 Beyond Real AI Networks (BRAIN) ECSEL H2020-ECSEL-2019-2-RIA 6000,00
110. Elektronikas un datorzinātņu institūts, 90002135242 Go IT! (GOIT) Apvārsnis Eiropa HORIZON-CL4-2021-DIGITAL-EMERGING-01 6000,00
111. Elektronikas un datorzinātņu institūts, 90002135242 Intelligent Motion Control under Industry 4.E (MOCO4.E) ECSEL H2020-ECSEL-2020-2-RIA-two-stage 6000,00
112. Elektronikas un datorzinātņu institūts, 90002135242 INTERconnected critical infrastructure SECurity framework for supporting European digital transformation (NTERSEC) Apvārsnis 2020 H2020-SU-INFRA-2020 6000,00
113. Elektronikas un datorzinātņu institūts, 90002135242 Adaptive Data Analytics Interconnection Platform (SmartDataPipes) Apvārsnis 2020 H2020-ICT-2020-1 6000,00
114. Elektronikas un datorzinātņu institūts, 90002135242 Urban Aerial Mobility Platform (UAMP) Apvārsnis 2020 H2020-MG-2020-SingleStage-INEA 6000,00
115. Rīgas Tehniskā universitāte, 90000068977 Bio Sourced Renovation Applications Framework for building envelopes towards nZEB (BUILDING SHIELD) Apvārsnis Eiropa HORIZON-CL5-2021-D4-02 6000,00
116. SIA “JLU Technologies”, 40103190287 3D Biotextile with Technological Composition of nano particles to enhance the protecting properties (3DNano-HPC) ERA-NET Cofund M.ERA-NET 3 9000,00
117. SIA “EKODOMA” , 40003041636 Bio Sourced Renovation Applications Framework for building envelopes towards nZEB (BUILDING SHIELD) Apvārsnis Eiropa HORIZON-CL5-2021-D4-02 6000,00
118. SIA “EKODOMA” , 40003041636 An inclusive approach for developing/upgrading SEAPs from 2020 targets to -40% of CO2 emissions by 2030:
implementation at CONURBATION scale by empowering key private stakeholders (CONURBANT 40-30)
Apvārsnis 2020 H2020-EE-2014-CSA 6000,00
119. SIA “EKODOMA” , 40003041636 EU new wave on Construction and Retrofitting for improved Eneergy Efficiency Asset Management (CREEAM) Apvārsnis 2020 H2020-LC-GD-2020-7 6000,00
120. SIA “EKODOMA” , 40003041636 Energy Performance assessment and Certification next generation (EPCnext) Apvārsnis 2020 H2020-LC-SC3-EE-2020-2 6000,00
121. SIA “EKODOMA” , 40003041636 Local Mitigation of Household Energy Poverty through the integrated action to trigger citizens’ behavioural
change (LocalMHEP)
Apvārsnis 2020 H2020-LC-SC3-EE-2020-2 6000,00
122. SIA “EKODOMA” , 40003041636 Mitigating the Effects of Energy Poverty in Households (MEEPH) Apvārsnis 2020 H2020-LC-SC3-EE-2020-2 6000,00
123. SIA “EKODOMA” , 40003041636 Productising sustainable modular buildings (ProBuild) Apvārsnis 2020 H2020-LC-GD-2020-7 6000,00
124. SIA “EKODOMA” , 40003041636 Seamless services for Housing Energy Efficiency Renovation (SHEERenov) Apvārsnis 2020 H2020-LC-SC3-EE-2018 6000,00
125. SIA “EKODOMA” , 40003041636 Social Media for Energy Efficiency (SMEE) Apvārsnis 2020 H2020-LCE-2014-2 6000,00
126. SIA “EKODOMA” , 40003041636 WIdespread Sustainable Energy Skills across Europe (WISE SKILLS) Apvārsnis 2020 H2020-LC-SC3-EE-2020-2 6000,00
127. Baltic Open Solutions Center SIA, 40003910687 Twinning in Environmental Data and Dynamical Systems Modelling for Latvia (TED4LAT) Apvārsnis Eiropa HORIZON-WIDERA-2021-ACCESS-03 6000,00
128. Vidzemes Augstskola, 90001342592 Twinning in Environmental Data and Dynamical Systems Modelling for Latvia (TED4LAT) Apvārsnis Eiropa HORIZON-WIDERA-2021-ACCESS-03 6000,00
129. Rīgas Tehniskā universitāte, 90000068977 Smart Early Warning System for Quality Surveillance in Water Urban Cycle (SEWS) Apvārsnis Eiropa HORIZON-CL6-2022-ZEROPOLLUTION-01 6000,00
130. Rīgas Tehniskā universitāte, 90000068977 Agent-based modelling of digitalization effects for future educational systems (EduFutures) ERA-NET Cofund CHANSE 6000,00
131. Nodibinājums Baltic Studies Centre, 40008146880 Innovative systemic solutions for achieving the climate neutral farm of the 21st century (FARM21) Apvārnsis 2020 H2020-LC-GD-2020-4 6000,00

Skip to content