Dzīve ar COVID-19: Novērtējums par koronavīrusa izraisītās krīzes pārvarēšanu Latvijā un priekšlikumi sabiedrības noturībai nākotnē

Vispārīgā informācija

Sākums 01/07/2020 Noslēgums 31/12/2020 (piešķirts pagarinājums rezultātu nostiprināšanai un publiskošanai līdz 31/03/2021)

Projekta numurs

Projekta nr. VPP-COVID-2020/1-0013

Finansējums

497 580 EUR

Projektu realizējošās institūcijas:

Rīgas Stradiņa universitāte

Latvijas Universitāte

Vidzemes Augstskola

Elektronikas un datorzinātņu institūts

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija;

Zinātnes nozare

Citas sociālās zinātnes, tai skaitā starpnozaru sociālās zinātnes un militārā zinātne

Ekonomika un uzņēmējdarbība

Socioloģija un sociālais darbs

Plašsaziņas līdzekļi un komunikācija

Izglītības zinātnes

Projekta pase

Projekta mērķis ir novērtēt Latvijas valsts un sabiedrības gatavību un izmantoto mehānismu efektivitāti krīzes pārvarēšanā, un sagatavot priekšlikumus turpmākās rīcības scenārijiem, lai stiprinātu sabiedrības noturību pret krīzēm nākotnē. Novērtējuma galvenais avots ir izsmeļošs pārskats par COVID-19 krīzes daudzpusīgo socioekonomisko ietekmi uz Latvijas sabiedrību. Projekta autori ir vadošie zinātnieki no četrām ieverojamākajām universitātēm, kuri pārstāv dažādas sociālo zinātņu jomas. Viņu sadarbība ir bezprecedenta gadījums, un šīs sadarbības unikalitāte un augstais inovācijas līmenis rodams šī projekta daudzslāņainajā, starpdisciplinārajā, un diahroniskajā skatījumā uz to, kādu iespaidu krīze atstājusi uz dažādiem Latvijas sabiedrības segmentiem. Projektā izmantotas zinātniskās metodes no tādām sociālo zinātņu jomām kā komunikācijas un mediju studijas, psiholoģija, sociālantropoloģija, pedagoģija, socioloģija, datorzinātne un mākslīgais intelekts, un citām jomām. Tā kā zinātniekiem ir ilga pierdze Latvijas sabiedrības pētīšanā, viņu rīcībā ir arī vēsturiski dati, kurus viņi salīdzinās ar tikko iegūtajiem datiem izmantojot komparatīvo analīzi u.c. metodes. Tāpēc šis projekts varēs precīzi noteikt un izmērīt COVID-19 krīzes iespaidu un ieteikt turpmāku rīcību, lai šī iespaida sekas mazinātu. Balstoties uz starpdisciplināro pārskatu, projekts piedāvās detalizētus ieteikumus turpmākiem soļiem ceļā uz sabiedrisko un tautsaimniecības procesu atjaunošanu un izaugsmi Latvijā.

Rezultāti

Daniela, L., Rubene, Z., & Rūdolfa, A. (2021) Parents’ perspectives on remote learning in the pandemic context. Sustainability, Vol. 13(7), 3640. DOI: https://doi.org/10.3390/su13073640

Nesenbergs, K., Abolins, V., Ormanis, J., & Mednis, A. (2020) Use of augmented and virtual reality in remote higher education: A systematic umbrella review. Education Sciences, 11(1), 8. DOI: https://doi.org/10.3390/educsci11010008

Dzerviniks, J., Usca, S., Lubkina, V., Poplavskis, J., & Vindaca, A. (2021) Conceptual model for the development of teachers’ digital competence. Proceedings of INTED2021 Conference, 2437-2445.  DOI: https://doi.org/10.21125/inted.2021.0524

Broka, A., Mihailova, H. (2021) Family counselling and flexibility of social services during COVID-19 emergency: Case study of Latvian municipalities. 7th Scientific International Interdisciplinary Conference Proceedings Society, Health, Welfare. Riga: Riga Stradins University. DOI: https://doi.org/10.1051/shsconf/20208501010

Broka, A. (2021) Differentiation of social services as part of transformative social work practice during COVID-19. Rīga Stradiņš University Research Week 2021, https://liverw.rsu.lv/posters/differentiation-of-social-services-as-part-of-transformative-social-work-practice-during-covid-19

Krumins, G., Berzina, I., Buholcs, J., Dāvidsone, A., Silkāne, V., Zaķis, Z., Majore, G., Zaķe, M., Andžāns, M., Elere, I., Elers, H., Kleinberga, V., Palkova, K., Sedlenieks, K., Ābelīte-Medne, Z., Grinblate, E., Margevica, S., Rūse, A., Šteinerts, M., Voldiņa, G., Zeiļa, R., Žabicka, A., Austers, I., & Ķencis, T. (2021). Krīzes laika komunikācija: sabiedrība un pārvaldība. https://lvportals.lv/wwwraksti/TEMAS/FAILI/KRIZES_KOMUNIKACIJA_COVID19_ESEJA.PDF

Brīvpieejas interneta izpētes rīks un datu kopa Saeimas debašu analīzei: http://saeima.korpuss.lv/

Brīvpieejas interneta izpētes rīks un datu kopa Latvijas politiķu Twitter ierakstu analīzei: http://politikutviti.riks.korpuss.lv

Brīvpieejas interneta izpētes rīks un datu kopa Latvijas lielāko ziņu portālu komentāru analīzei Interneta Agresivitātes Indekss (latviešu un krievu valodā): http://barometrs.korpuss.lv/

Dovladbekova, I., Berķe-Berga, A.,  & Urbāne, M. (2021). National representative survey of business activity during the Covid-19 pandemic. Dataverse. DOI: https://doi.org/10.48510/FK2/ENLIJU

Dovladbekova, I., Kalniņa, D., Kruk, S., Lāce, T., Mārtinsone, K., Rungule, R., Seņkāne, S. (2021). National representative Omnibus survey, Latvia, September 2020. Dataverse. DOI: https://doi.org/10.48510/FK2/VEEPCS

Usca, S., Ļubkina, S., & Dzerviniks, J. (2021). Remote Learning Questionnaire for Latvian Teachers of Comprehensive Schools. Dataverse. DOI: https://doi.org/10.48510/FK2/DNMNBU

Mirķe, E., Tzivian, L. (2021). Tālmācības anketa Latvijas vispārizglītojošo skolu skolotājiem 2020. gada pavasarī (COVID-19 “Pirmais vilnis”). https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/54237

Rīcībpolitikas nodevums

X
Skip to content