Vispārīgā informācija


Sākums 01/07/2020 Noslēgums 31/12/2020 (piešķirts pagarinājums rezultātu nostiprināšanai un publiskošanai līdz 31/03/2021)

Projekta numurs

Projekta nr. VPP-COVID-2020/1-0013


Finansējums

497 580 EUR

Projektu realizējošās institūcijas:

Rīgas Stradiņa universitāte

Latvijas Universitāte

Vidzemes Augstskola

Elektronikas un datorzinātņu institūts

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija;

Zinātnes nozare

Citas sociālās zinātnes, tai skaitā starpnozaru sociālās zinātnes un militārā zinātne

Ekonomika un uzņēmējdarbība

Socioloģija un sociālais darbs

Plašsaziņas līdzekļi un komunikācija

Izglītības zinātnes

Projekta pase


Projekta mērķis ir novērtēt Latvijas valsts un sabiedrības gatavību un izmantoto mehānismu efektivitāti krīzes pārvarēšanā, un sagatavot priekšlikumus turpmākās rīcības scenārijiem, lai stiprinātu sabiedrības noturību pret krīzēm nākotnē. Novērtējuma galvenais avots ir izsmeļošs pārskats par COVID-19 krīzes daudzpusīgo socioekonomisko ietekmi uz Latvijas sabiedrību. Projekta autori ir vadošie zinātnieki no četrām ieverojamākajām universitātēm, kuri pārstāv dažādas sociālo zinātņu jomas. Viņu sadarbība ir bezprecedenta gadījums, un šīs sadarbības unikalitāte un augstais inovācijas līmenis rodams šī projekta daudzslāņainajā, starpdisciplinārajā, un diahroniskajā skatījumā uz to, kādu iespaidu krīze atstājusi uz dažādiem Latvijas sabiedrības segmentiem. Projektā izmantotas zinātniskās metodes no tādām sociālo zinātņu jomām kā komunikācijas un mediju studijas, psiholoģija, sociālantropoloģija, pedagoģija, socioloģija, datorzinātne un mākslīgais intelekts, un citām jomām. Tā kā zinātniekiem ir ilga pierdze Latvijas sabiedrības pētīšanā, viņu rīcībā ir arī vēsturiski dati, kurus viņi salīdzinās ar tikko iegūtajiem datiem izmantojot komparatīvo analīzi u.c. metodes. Tāpēc šis projekts varēs precīzi noteikt un izmērīt COVID-19 krīzes iespaidu un ieteikt turpmāku rīcību, lai šī iespaida sekas mazinātu. Balstoties uz starpdisciplināro pārskatu, projekts piedāvās detalizētus ieteikumus turpmākiem soļiem ceļā uz sabiedrisko un tautsaimniecības procesu atjaunošanu un izaugsmi Latvijā.

Rezultāti

Daniela, L., Rubene, Z., & Rūdolfa, A. (2021). Parents’ perspectives on remote learning in the pandemic context. Sustainability, Vol. 13(7), 3640. DOI: https://doi.org/10.3390/su13073640

Lonska, J., Mietule, I., Litavniece, L., Arbidane, I., Vanadzins, I., Matisane L., & Paegle, L. (2021). Work-Life Balance of the Employed Population during the Emergency Situation of COVID-19 in Latvia. Frontiers in Psychology. DOI: https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.682459

Bela, B., Broka, A., Rajevska, F., & Rasnača, L. (2021). Transformative change in social service delivery and social work practice during COVID-19 pandemic in Latvia. European Journal of Social Work; DOI: https://doi.org/10.1080/13691457.2021.1977255

Martinsone, B. & Tzivian, L. (2021). Differences in Stress and Coping During the COVID-19 Pandemic in Families With and Without Children With Developmental Disorders or Chronic Conditions. Frontiers in Public Health. Journal of Public Health. DOI: https://doi.org/10.3389/fpubh.2021.704577

Matisāne, L., Paegle, L., Eglīte, M., Akūlova, L., Linde, A. A., Vanadziņš, I., Mietule, I., Lonska, J., Litavniece, L., Arbidāne, I., Rozentāle, S. & Grīntāle, I. (2021) Reasons for low protection of vulnerable workers from covid-19—results from the quantitative and qualitative study on working life in Latvia. International Journal of Environmental Research and Public Health, Vol. 18(10). https://doi.org/10.3390/ijerph18105188

Nesenbergs, K., Abolins, V., Ormanis, J., & Mednis, A. (2020) Use of augmented and virtual reality in remote higher education: A systematic umbrella review. Education Sciences, 11(1), 8. DOI: https://doi.org/10.3390/educsci11010008

Dzerviniks, J., Usca, S., Lubkina, V., Poplavskis, J., & Vindaca, A. (2021) Conceptual model for the development of teachers’ digital competence. Proceedings of INTED2021 Conference, 2437-2445.  DOI: https://doi.org/10.21125/inted.2021.0524

Martinsone, B., & Stokenberga, I. (2021). Parents’ perspective on distance learning during the COVID-19 pandemic in Latvia. In Remote Learning in Times of Pandemic: Issues, Implications and Best Practice. https://www.routledge.com/Remote-Learning-in-Times-of-Pandemic-Issues-Implications-and-Best-Practice/Daniela-Visvizi/p/book/9780367765705?gclid=Cj0KCQjwqKuKBhCxARIsACf4XuED3d0dl2hkCCLX0FiWch7-ADab5WS0sCDk8uWj_gCC33-k0VLZw1saAsZSEALw_wcB

Mirķe, K., & Tzivjan, L. (2021). Most important factors for teachers’ success, distance teaching methods, and technological resources used during COVID-19 pandemic in spring 2020 – a case of Latvia. In Remote Learning in Times of Pandemic: Issues, Implications and Best Practice. https://www.routledge.com/Remote-Learning-in-Times-of-Pandemic-Issues-Implications-and-Best-Practice/Daniela-Visvizi/p/book/9780367765705?gclid=Cj0KCQjwqKuKBhCxARIsACf4XuED3d0dl2hkCCLX0FiWch7-ADab5WS0sCDk8uWj_gCC33-k0VLZw1saAsZSEALw_wcB

Palkova, K., Grasis, J., & Jansons, J. (2021). COVID-19: Impact on Human Rights from the Healthcare Perspective in the Case of Patients Triage. Wiadomości Lekarskie, Vol. 74(8), pp. 1894-1899. DOI: https://doi.org/10.36740/WLek202108120

Daniela, L., Rūdolfa, A., & Rubene, Z. (2021) Results of the evaluation of learning platforms and digital learning materials. In Remote Learning in Times of Pandemic: Issues, Implications and Best Practice. https://www.routledge.com/Remote-Learning-in-Times-of-Pandemic-Issues-Implications-and-Best-Practice/Daniela-Visvizi/p/book/9780367765705?gclid=Cj0KCQjwqKuKBhCxARIsACf4XuED3d0dl2hkCCLX0FiWch7-ADab5WS0sCDk8uWj_gCC33-k0VLZw1saAsZSEALw_wcB

Langovska L., Rozentāle S. (2021). Remote work during the COVID-19 PANDEMIC – Problems and solutions: the example of Vidzeme region (Latvia). Proceedings of the 2021 International Conference “Science for Rural Development”. DOI: https://doi.org/10.22616/ESRD.2021.55.033 

Berķe-Berga, A., Dovladbekova, I., & Urbāne, M. (2021). Entrepreneurship in the time of COVID-19: Challenges, Opportunities and Government Assistance in Latvia. Proceedings of the 2021 International Conference “Economic Science for Rural Development”. DOI: https://doi.org/10.22616/ESRD.2021.55.044

Usca, S., Dzerviniks, J., Lubkina, V., Vindaca, A., & Poplavskis, J. (2021) Development of teachers’ digital competence: Problems and solutions in Latvia. Proceedings of the 14th International Scientific Conference Rural Environment, Education, Personality. DOI: https://doi.org/10.22616/REEP.2021.14.036

Dzerviniks, J., Usca, S., Lubkina, V., Poplavskis, J., & Vindaca, A. (2021) Conceptual model for the development of teachers’ digital competence. Proceedings of INTED2021 Conference (15th annual International Conference Technology, Education and Development). DOI: https://doi.org/10.21125/inted.2021.0524

Usca, S., Dzerviniks, J., Lubkina, V., Vindaca, A., & Poplavskis, J. (2021) Teachers’ Attitude towards Remote Learning: Analysis of Latvia’s Case. Proceedings of the International Scientific Conference “Society. Integration. Education”. Vol. 2., pp. 603 – 612. https://doi.org/10.17770/sie2021vol2.6336

Vindača, O., Ļubkina, V., Abuže, A., Usca, S. (2021). Life with COVID-19: SWOT Analyses for Transformative Digital Learning In Educators’ Perspective. Proceedings of Society. Proceedings of the International Scientific Conference “Society. Integration. Education”, Vol. 5., pp. 249-259. DOI: https://doi.org/10.17770/sie2021vol5.6199

Niklass, M. (2021) Burnout During the COVID Pandemic: A Case of the Social Services Sector in Latvia. Proceedings of the 2021 International Conference “Economic Science for Rural Development”. DOI: https://doi.org/10.22616/ESRD.2021.55.059

Urbāne, M., Dovladbekova I., Berķe-Berga, A. Legal Challenges of Teleworking in Latvia. Rīga Stradiņš University Faculty of Law Electronic Scientific Journal of Law (Socrates). Nr. 2 (20), pp. 58 – 66. DOI: https://doi.org/10.25143/socr.20.2021.2;

Krūmiņš, G. (2021) Latvijas ilgtermiņa attīstības stratēģija un stratēģiskā komunikācija COVID-19 krīzes ēnā. Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis. http://www.lasproceedings.lv/wp-content/uploads/2021/04/5_Gatis-Krumins.pdf

Broka, A., Mihailova, H. (2021) Family counselling and flexibility of social services during COVID-19 emergency: Case study of Latvian municipalities. 7th Scientific International Interdisciplinary Conference Proceedings Society, Health, Welfare. Riga: Riga Stradins University. DOI: https://doi.org/10.1051/shsconf/20208501010

Broka, A. (2021) Differentiation of social services as part of transformative social work practice during COVID-19. Rīga Stradiņš University Research Week 2021, https://liverw.rsu.lv/posters/differentiation-of-social-services-as-part-of-transformative-social-work-practice-during-covid-19

Trapenciere, I., Perera, S., Vilka, l., & Bernats, G. (2021). Well-being of children left behind. Proceedings of European Conference of Social Work Education ECSWE 2021. https://ecswe2021.org/wp-content/uploads/2021/08/Book-of-Abstracts.pdf

Zaķe M., Majore G., Krūmiņš G., & Zaķis Z. (2021). Methodology for Construction of Multi-approach Based Digital Twin in Strategic Communication. Proceedings of the 8th joint Latvia and Lithuania IEEE Sections Workshop on Advances in Information, Electronic and Electrical Engineering (AIEEE’20). DOI: https://doi.org/10.1109/AIEEE51419.2021.9435626

Kleinberga, V. (2021). Government communication and Internet responses: profile of Prime Minister Krišjānis Kariņš in selected digital media users’ comments during the COVID-19 pandemic. Proceedings of the 13th International Scientific and Practical Conference “Environment. Technology. Resources.”, Vol. 2, pp. 78 – 83. DOI: https://doi.org/10.17770/etr2021vol2.6571

Rožukalne, A., Kleinberga, V., & Grūzītis, N. (2021). COVID-19 news and audience aggressiveness: analysis of online news content and audience reaction during state of emergency in Latvia (2020-2021). Proceedings of the 13th International Scientific and Practical Conference “Environment. Technology. Resources.”, Vol. 2., 141 – 147. DOI: https://doi.org/10.17770/etr2021vol2.6564

Krumins, G., Berzina, I., Buholcs, J., Dāvidsone, A., Silkāne, V., Zaķis, Z., Majore, G., Zaķe, M., Andžāns, M., Elere, I., Elers, H., Kleinberga, V., Palkova, K., Sedlenieks, K., Ābelīte-Medne, Z., Grinblate, E., Margevica, S., Rūse, A., Šteinerts, M., Voldiņa, G., Zeiļa, R., Žabicka, A., Austers, I., & Ķencis, T. (2021). Krīzes laika komunikācija: sabiedrība un pārvaldība. https://lvportals.lv/wwwraksti/TEMAS/FAILI/KRIZES_KOMUNIKACIJA_COVID19_ESEJA.PDF

Brīvpieejas interneta izpētes rīks un datu kopa Saeimas debašu analīzei: http://saeima.korpuss.lv/

Brīvpieejas interneta izpētes rīks un datu kopa Latvijas politiķu Twitter ierakstu analīzei: http://politikutviti.riks.korpuss.lv

Brīvpieejas interneta izpētes rīks un datu kopa Latvijas lielāko ziņu portālu komentāru analīzei Interneta Agresivitātes Indekss (latviešu un krievu valodā): http://barometrs.korpuss.lv/

Dovladbekova, I., Berķe-Berga, A.,  & Urbāne, M. (2021). National representative survey of business activity during the Covid-19 pandemic. Dataverse. DOI: https://doi.org/10.48510/FK2/ENLIJU

Dovladbekova, I., Kalniņa, D., Kruk, S., Lāce, T., Mārtinsone, K., Rungule, R., Seņkāne, S. (2021). National representative Omnibus survey, Latvia, September 2020. Dataverse. DOI: https://doi.org/10.48510/FK2/VEEPCS

Usca, S., Ļubkina, S., & Dzerviniks, J. (2021). Remote Learning Questionnaire for Latvian Teachers of Comprehensive Schools. Dataverse. DOI: https://doi.org/10.48510/FK2/DNMNBU

Mirķe, E., Tzivian, L. (2021). Tālmācības anketa Latvijas vispārizglītojošo skolu skolotājiem 2020. gada pavasarī (COVID-19 “Pirmais vilnis”). https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/54237

Rīcībpolitikas nodevums


Ekonomiskais, politiskais un juridiskais ietvars Latvijas tautsaimniecības potenciāla saglabāšanai un konkurētspējas pieauguma veicināšanai pēc pandēmijas izraisītas krīzes (reCOVery-LV)

Ekonomiskais, politiskais un juridiskais ietvars Latvijas tautsaimniecības potenciāla saglabāšanai un konkurētspējas pieauguma veicināšanai pēc pandēmijas izraisītas krīzes (reCOVery-LV)

Vispārīgā informācija


Sākums 08/07/2020 Noslēgums 31/12/2020 (piešķirts pagarinājums rezultātu nostiprināšanai un publiskošanai līdz 31/03/2021)

Projekta numurs

Projekta nr. VPP-COVID-2020/1-0010 


Finansējums

495 000 EUR

Projektu realizējošās institūcijas:

Latvijas Universitāte

Latvijas Lauksaimniecības universitāte

Rīgas Tehniskā universitāte

Rīgas Stradiņa universitāte

Latvijas Zinātņu akadēmija

Zinātnes nozare

Ekonomika un uzņēmējdarbība

Politikas zinātne

Lauksaimniecības biotehnoloģija

Projekta pase


Mērķis ir sniegt visaptverošu un daudznozaru Covid-19 pandēmijas ietekmes novērtējumu uz Latvijas ekonomiku un sagatavot zinātniski pamatotus un inovatīvus starpdisciplināra rakstura rīcībpolitikas ieteikumus sekmīgākai pandēmijas radīto izaicinājumu pārvarēšanai attiecībā uz ilgtspējīgu un iekļaujošu Latvijas ekonomikas attīstību. Padziļināti tiks analizēta produktivitāte kā izaugsmes veicināšanas faktors, kritiskākas eksporta nozares, lauksaimniecības un pārtikas piegāžu ķēžu pārstrukturēšana, komercbanku sistēmas efektivitāte un infrastruktūras modernizācija. Analīze un scenāriju izstrāde tiks veikta, ņemot vērā mikroekonomikas (uzņēmumu līmenis), makroekonomisko (valsts līmenis), reģionālos, socioloģiskos un tiesiskos aspektus. Tiks izsekoti procesi, kuriem ir potenciāls izraisīt strukturālas/ institucionālas pārmaiņas Latvijas tautsaimniecībā. Tiks novērtēti arī starptautiskās politiskās norises, kas potenciāli ietekmēs starptautisko tirdzniecību, investīcijas un darbaspēka plūsmu. Projekta rezultāti:

 1. kritisks esošās politikas pieejas novērtējums pandēmijas radīto zaudējumu mazināšanai;
 2. Latvijas ekonomiskās attīstības nākotnes virziena scenāriji, ņemot vērā gan iekšzemes sociālās, gan starptautiskās politiskās attīstības dinamiku;
 3. jauns zinātniski pamatotu un piemērojamu politikas ieteikumu komplekts politikas veidotājiem.

Rezultāti

Beitane, I., Kruma, Z., Kince, T., Sabovics, M., Iriste, S., Muizniece-Brasava, S., Bujaka, J., Strode, S., & Ciprovica, I. (2021). Case study: free lunch meals provision during the distance learning conditions. Nutrients, Vol. 13 (2). DOI: https://doi.org/10.3390/nu13020605

Bistrova, J., Lace, N., & Kasperovica, L. (2021). Enterprise Crisis-Resilience and Competitiveness. Sustainability, 13(4), 2057. DOI: https://doi.org/10.3390/su13042057

Segliņa, D., Krasnova, I., Grygier, A., Radziejewska-Kubzdela, E., Rudzińska, M., & Górnaś, P. (2021). Unique bioactive molecules composition of sea buckthorm (Hippophae rhamnoides L.) oils obtained from peel, pulp, and seeds by using “solvent-free” approach. Journal of the American Oil Chemists’ Society. DOI: https://doi.org/10.1002/aocs.12524

Kasperovica L., & Lace N. (2021.) Factors influencing companies’ positive financial performance in digital age: a Meta-Analysis. Entrepreneurship and Sustainability Issues, Vol. 8(4), pp. 291-311. DOI: https://doi.org/10.9770/jesi.2021.8.4(17)

Brence, I., Beizitere, I., Sloka, B. (2020). Public Financing Support Options To Micro-Enterprises For Innovation. European Integration Studies, No. 14. DOI: https://doi.org/10.5755/j01.eis.1.14.26569

Brence, I., Beizitere, I., Gudele, I., & Rivža, B. (2021). Remote Work As a Tool Of Industry 4.0: Challenges Faced by Covid-19 and Future Perspectives. Proceedings of the International Scientific Conference “The Impact of Industry 4.0 on Job Creation 2020”. https://fsev.tnuni.sk/konferencia2020/Zbornik.pdf

Grinberga-Zalite, G.,  Pilvere, I., Muska, A., Kruzmetra, Z. (2021). Resilience of Meat Supply Chains during and after COVID-19 crisis. The Emerging Science Journal, Vol. 5(1). DOI: https://doi.org/10.28991/esj-2021-01257

Šteinbuka, I., Bērziņa-Čerenkova, U., Sprūds, A. (2020). In the Shadow of the Global Pandemic: Deepening or Shrinking Cooperation between China and the Baltic States? European Studies: The Review of European Law, Economics and Politics, Vol. 7 (1). https://www.ceeol.com/search/journal-detail?id=1241

Pilvere-Javorska, A., & Rivza, B. (2020). Covid-19 Impact on Banking Sector: Case of Latvia. IBIMA international conference proceedings. https://ibima.org/accepted-paper/covid-19-impact-on-banking-sector-case-of-latvia/

Barānovs, O., Salmiņš, J., & Skribāne, I. (2021). Productivity Factors and Dynamics in Latvia. Proceedings of International Scientific Conference “New Challenges and Business Development 2021: Post-Crisis Economy”, pp. 54 – 66. https://www.bvef.lu.lv/fileadmin/user_upload/LU.LV/Apaksvietnes/Fakultates/www.bvef.lu.lv/Konferences/2021/Proceeding_of_Reports_2021.pdf

Bogdanova, O. (2021). The role of infrastructure development in the competitiveness of a country. Proceedings of International Scientific Conference “New Challenges and Business Development 2021: Post-Crisis Economy”, pp. 100 – 109. https://www.bvef.lu.lv/fileadmin/user_upload/LU.LV/Apaksvietnes/Fakultates/www.bvef.lu.lv/Konferences/2021/Proceeding_of_Reports_2021.pdf

Krasnopjorovs, O., Kovalovs, K. (2021). Productivity Analysis of Latvian Companies using ORBIS Database. Proceedings of International Scientific Conference “New Challenges and Business Development 2021: Post-Crisis Economy”, pp. 227 – 236. https://www.bvef.lu.lv/fileadmin/user_upload/LU.LV/Apaksvietnes/Fakultates/www.bvef.lu.lv/Konferences/2021/Proceeding_of_Reports_2021.pdf

Šteinbuka, I., Barānovs, O., Malnačs, N., & Austers, A. (2021). Socio-economic implications of the coronavirus pandemic in Latvia. Proceedings of International Scientific Conference “New Challenges and Business Development 2021: Post-Crisis Economy”, pp. 422 – 432. https://www.bvef.lu.lv/fileadmin/user_upload/LU.LV/Apaksvietnes/Fakultates/www.bvef.lu.lv/Konferences/2021/Proceeding_of_Reports_2021.pdf

Štefenberga, D., Rivža, B., Sloka B. (2021). Regional Development Issues and Consequences of Covid-19 pandemic: Experience and Ability for remote work. Regional Formation and Development Studies, Vol. 33 (1), 137 – 144. DOI: https://doi.org/10.15181/rfds.v33i1.2205

Ostrovska, I., Rivža, B., Aleksejeva, L., & Maksimčika, I. (2021). Tūrisma nozares izaicinājumi Latgalē pandēmijas COVID-19 laikā. Sociālo Zinātņu Vēstnesis, 1 (32). DOI: https://doi.org/10.9770/szv.2021.1(6)

Pilvere, I., Upite, I., Muska, A., Nipers, A., & Janmere, L. (2021). Resilience of Milk Supply Chains During and After COVID-19 Crisis in Latvia. Rural Sustainability Research, Vol. 45 (340). DOI: https://doi.org/10.2478/plua-2021-0007

Vasilevska, D., Rivza, B. (2020). Factors of the effectiveness of innovative development of Baltic states in the context of digitalization. Proceedings of 20th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2020, Vol. 20, 153-160. DOI: https://doi.org/10.5593/sgem2020/2.1/s07.020

Oganisjana, K., Lace, N. (2021). Putting into action crisis-driven business solutions during COVID-19 pandemic. Proceedings of the 12th International Multi-Conference on Complexity, Informatics and Cybernetics (IMCIC 2021), 89-93. http://www.iiis.org/CDs2021/CD2021Spring/papers/ZA447RJ.pdf

Brence, I., Beizitere, I., Sloka, B. (2020). Public Financial Support for Micro-enterprises in the COVID-19 Crisis. Proceedings of XIV International and Near Eastern Congress Series on Economics, Business and Management, 248 – 262. http://www.ibaness.org/conferences/plovdiv_2020/ibaness_plovdiv_proceedings_draft_5.pdf

Štefenberga, D. (2020). Factors of the Regional Competitiveness in Kurzeme. Proceedings of 15. International Conference “Social Sciences for Regional Development 2020”, 123 – 132. http://humanitiessocial.lv/wp-content/uploads/2021/04/SZF-krajums_III_Ekonomika_2021_tirraksts.pdf

Zvirbule, A., Grinberga-Zalite, G., Muska, A. (2020). Assessment of business environment development perception under the influence of Covid-19: the case of Latvia. NORDSCI International conference Law and political science: conference proceedings, Book 2, Vol. 3. https://www.scribd.com/document/483705312/Assessment-of-Business-Environment-Development-Perception-Under-the-Influence-of-Covid-19

Kruzmetra, Z., & Bite, D. (2021). Review on the consumers` response to the Covid-19 crisis in Latvia. Proceedings of the 2021 International Conference “ECONOMIC SCIENCE FOR RURAL DEVELOPMENT”, pp. 526 – 534. DOI: https://doi.org/10.22616/ESRD.2021.55.054

Danovskis, E. (2021). Perspectives of the use of videocalls in communication between the government and private persons. Collection of research papers of the 79th International Scientific Conference of the University of Latvia. DOI: https://doi.org/10.22364/juzk.79.03

Šteinbuka, I. (Red.) (2021). Latvijas tautsaimniecība pandēmijas ēnā un pēckrīzes izrāviena iespējas. LU Akadēmiskais apgāds. DOI: https://doi.org/10.22364/ltpepii

Latvijas Universitātes (LU) 79. starptautiskās zinātniskās konferences ietvaros notika valsts pētījuma programmas pētniecības projektam “Ekonomiskais, politiskais un juridiskais ietvars Latvijas tautsaimniecības potenciāla saglabāšanai un konkurētspējas pieauguma veicināšanai pēc pandēmijas izraisītas krīzes (reCOVery-LV)” veltīta sekcijas. Ar referātiem sekcijā uzstājās 12 projekta pētnieki. https://www.bvef.lu.lv/petnieciba/konferences/lu-konferences/latvijas-tautsaimniecibas-potenciala-saglabasana-un-konkuretspejas-pieauguma-veicinasana-pec-pandemijas-krizes/

Latvijas Universitātes (LU) 79. starptautiskās zinātniskās konferences ietvaros tika organizēta īpaša sekcijas “Latvijas pētnieku ieguldījums COVID-19 seku mazināšanā”, kurā ar referātu uzstājās prof. Inna Šteinbuka. https://www.youtube.com/watch?v=kUYAoZpPCQY

Tiešsaistes konference “Produktivitātes dialogs”: https://www.bvef.lu.lv/petnieciba/petnieciba/zinatniskie-instituti/produktivitates-dialogs/

A comparative review of socio-economic implications of the coronavirus pandemic (COVID-19) in the Baltic States: https://www.bvef.lu.lv/fileadmin/user_upload/LU.LV/Apaksvietnes/Fakultates/www.bvef.lu.lv/6.ZINATNE/Instituti/LV_PEAK/Baltic-Assembly_final_02.11.2020.pdf

Rīcībpolitikas nodevums


Perspektīvās tehnoloģijas noturīgiem un drošiem servisiem

Perspektīvās tehnoloģijas noturīgiem un drošiem servisiem

Vispārīgā informācija


Sākums 01/07/2020 Noslēgums 31/12/2020 (piešķirts pagarinājums rezultātu nostiprināšanai un publiskošanai līdz 31/03/2021)

Projekta numurs

Projekta nr. VPP-COVID-2020/1-0009


Finansējums

497 500 EUR

Projekta vadītājs

Jānis Grabis

http://iti.rtu.lv/vitk/lv/

grabis@rtu.lv

Projektu realizējošās institūcijas:

Rīgas Tehniskā universitāte

Vidzemes Augstskola

Latvijas Universitāte

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija

Liepājas Universitāte

Zinātnes nozare

Elektrotehnika, elektronika, informācijas un komunikāciju
tehnoloģijas

Izglītības zinātnes

Projekta pase


COVID-19 krīze izgaismoja esošo digitālo servisu iespējas un mainīja to darbību, kā arī radīja jaunus servisus ar nezināmu uzticamības pakāpi. Šādu servisu uzticamība un drošība ir steidzami jāatjauno. To var sasniegt, veidojot un darbinot servisus, kuriem noturība ir viena no to pamatiezīmēm. Lai to sasniegtu, ARTSS projekts postulē, ka noturīgu servisu veidošana ir organizāciju spēja, kas var tikt sasniegta savstarpēji sadarbojoties un apmainoties ar zināšanām organizāciju un ieinteresēto pušu ekosistēmā. Noturīgu un drošu servisu pamatā ir:

 1. digitālā dvīņa izmantošana, kas ļauj simulēt un kontrolēt servisa darbību krīzes situācijās;
 2. inovatīvi e-apmācības risinājumi, kas servisu lietotājiem sniedz servisu izmantošanas prasmes;
 3. zināšanu apmaiņa šablonu veidā ātrai zināšanu uzkrāšanai par krīzes seku pārvarēšanas risinājumiem.

Projekta mērķis ir izstrādāt metodi un tehnoloģisko risinājumu digitālo pakalpojumu dinamiskai pielāgošanai krīzes situācijām. Metodes pamatā ir servisu spēju virzīta izstrādes metodoloģija, un tā tiks izvērtēta četros uz programmu attiecināmos lietošanas gadījumos. Projektā arī tiks sagatavotas rīcībpolitikas rekomendācijas un izvērtējumi par drošu telemedicīnas, biznesa un e-apmācības servisu nodrošināšanu.

Rezultāti

Grabis, J. (2020). PRODUCT LIFE CYCLE PERSPECTIVE ON ICT PRODUCT SUPPLY CHAIN RESILIENCE. Proceedings of the 2020 Winter Simulation Conference, 1444-1455. https://informs-sim.org/wsc20papers/161.pdf 

Sultanovs, E., Strebko, J., Romanovs, A., Lektauers, A. (2020). The Information Technologies in the Control Mechanism of Medical Processes. 2020 61st International Scientific Conference on Information Technology and Management Science of Riga Technical University (ITMS), 1-5. DOI: https://doi.org/10.1109/ITMS51158.2020.9259298

Mouratidis H., Zdravkovic J., Stirna J. (2020). Cyber Security Resilience in Business Informatics: An Exploratory Paper. In: Buchmann R.A., Polini A., Johansson B., Karagiannis D. (eds). Perspectives in Business Informatics Research. BIR 2020. Lecture Notes in Business Information Processing, Vol. 398. Springer, Cham. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-030-61140-8_4

Mosāns, G., Kampars, J. (2020). Development of Light-Weight Web-based Metamodeling Tool. Proceedings of the Forum at Practice of Enterprise Modeling 2020 CEUR Workshop, 34-43. http://ceur-ws.org/Vol-2793/paper4.pdf

Grabis, J., Jegorova, K., & Pinka, K. (2020). IoT Data Analytics in Retail: Framework and Implementation. Proceedings of the International Conference on Innovative Intelligent Industrial Production and Logistics, Vol. 1, 93-100. DOI: https://doi.org/10.5220/0010133700930100

Grabis, J., Stirna, J., Zdravkovic, J. (2021) A Capability Based Method for Development of Resilient Digital Services. Enterprise Information Systems: 22nd International Conference, J. Filipe et al. (Eds.), 1–19. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-030-75418-1_23

Zake, M., Majore, G., Krūmiņš G., & Zakis, Z. (2021). Methodology for Construction of Multi-approach Based Digital Twin in Strategic Communication. IEEE 8th Workshop on Advances in Information, Electronic and Electrical Engineering (AIEEE), pp. 1-6, DOI: https://doi.org/10.1109/AIEEE51419.2021.9435626.

Pratt, M., Cakula, S., Majore, G., & Buss E.(2020), Development of an Effective and Secure Communication System in a Quarantine Situation. International Conference on Computational Science and Computational Intelligence (CSCI), pp. 131-137, DOI: https://doi.org/10.1109/CSCI51800.2020.00030.

Romanovs, A., Majore G., Merkuryev, Y., Sultanovs, E., Buss E. (2021). Challenges and Solutions for Resilient Telemedicine Services. Proceedings of 8th IEEE Workshop on Advances in Information, Electronic and Electrical Engineering (AIEEE’2020). DOI: https://doi.org/10.1109/AIEEE51419.2021.9435776

Lektauers, A., Pečerska, J., Boļšakovs, V., Grabis, J., Romānovs, A., & Teilāns, A. (2020) Towards Multi-Formalism Approach for Simulation-Based Digital Twin in Resilient ICT Infrastructure. WSEAS Transactions on Systems and Control. DOI: https://doi.org/10.37394/23203.2021.16.10

Grabis, J., Jegorova, K., & Pinka, K. (2020). IoT Data Analytics in Retail: Framework and Implementation. Proceedings of the International Conference on Innovative Intelligent Industrial Production and Logistics, Vol. 1, 93-100. https://www.scitepress.org/PublicationsDetail.aspx?ID=ot+ss8pGGkM=&t=1

Grabis, J., Minkevičs, V. (2020). Netflow data analysis to identify malicious activity. Mendeley Data. DOI: http://dx.doi.org/10.17632/m28yb8sk5y.1

Kapenieks, A., Timšāns Ž. (2020). ARTSS tehnoloģijas izstrādes datu kopa. RTU Datu repozitorijs: https://ortus.rtu.lv/science/lv/datamodule/406/attachments/374

Tehnoloģiju izstrāde – IT rīks, kas palīdz sekot skolēna izaugsmei un diagnosticēt potenciālos riskus: https://artss.mii.lv/ & https://telecides.herokuapp.com/

Kampars, J., Grabis, J., Mosāns, G. (2020). Transporta līdzekļa ierašanās laika prognozēšanas (TILP) algoritma implementācija: https://www.rtu.lv/writable/public_files/RTU_par_intelektuala_ipasuma_transportlidzekla_ierasanas_laika_prognozesanas_algoritms_rezultati.pdf

Rīcībpolitikas nodevums


Drošu tehnoloģiju integrācija aizsardzībai pret Covid-19 veselības aprūpes un augsta riska zonās

Drošu tehnoloģiju integrācija aizsardzībai pret Covid-19 veselības aprūpes un augsta riska zonās

Vispārīgā informācija


Sākums 01/07/2020 Noslēgums 31/12/2020

Projekta numurs

Projekta nr. VPP-COVID-2020/1-0004 


Finansējums

497 580 EUR

Projekta vadītājs

Tālis Juhna

https://vppcovid.rtu.lv/

Talis.Juhna@rtu.lv

Projektu realizējošās institūcijas:

Rīgas Tehniskā universitāte

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija

Latvijas Universitāte

Elektronikas un datorzinātņu institūts

Latvijas Organiskās sintēzes institūts

Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts

Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs

Rīgas Stradiņa universitāte

Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts

Zinātnes nozare

Materiālzinātne

Citas inženierzinātnes un tehnoloģijas, tai skaitā pārtikas un dzērienu tehnoloģijas

Elektrotehnika, elektronika, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas

Projekta pase


Projekta mērķis ir ierobežot Covid-19 infekcijas un citu slimību izplatību veselības aprūpes un augsta riska zonās, izstrādājot drošas, inovatīvas tehnoloģijas un produktus kolektīvai un individuālai iedzīvotāju un profesionāļu aizsardzībai.

Projekta ietvaros vadošie Latvijas zinātnieki un inženieri no 9 vadošajām Latvijas universitātēm un zinātniskajiem institūtiem izstrādās progresīvus risinājumus COVID-19 seku mazināšanai, kas pielietojami veselības aprūpes un citās augsta riska zonās, piemēram., sabiedriskajā transportā. Projekts risina visas MK noteikumu Nr. 560 “Covid-19 seku mazināšanai”6.7 uzdevuma tēmas. Projekta vispārējais mērķis ir uzlabot pakalpojumu noturību un kvalitāti veselības aprūpes zonās COVID-19 un citu infekcijas slimību laikā, uzlabojot un attīstot uzticamas tehnoloģijas un koncepcijas. Projekta rezultāti atvieglos veselības aprūpes speciālistu, sabiedrisko pakalpojumu un visas sabiedrības labklājību, samazinot darba slodzi, veselības riskus, ar darbu saistīto stresu un pakalpojuma sniegšanas laiku. Projekta zinātniskie rezultāti tiks publicēti zinātniskos rakstos starptautiskos zinātniskos žurnālos un pēc iespējas tiks prezentēti zinātniskās konferencēs un nacionālajos semināros, jo īpaši, lai informētu mērķauditoriju. Izstrādāto tehnoloģiju prototipi tiks demonstrēti vismaz vienā no Latvijas slimnīcām. Projekta īstenošana paredz arī studentu un jauno zinātnieku iesaistīšanos pētniecībā, jo viņi tiks pārstāvēti gandrīz visu projekta partneru iesaistītajā personālā.

Rezultāti

Filipova, I., Irbe, I., Spade, M., Skute, M., Dabolina, I., Baltina, I., & Vecbiskena, L. (2021). Mechanical and Air Permeability Performance of Novel Biobased Materials from Fungal Hyphae and Cellulose Fibers. Materials, Vol. 14 (1), 1366. DOI: https://doi.org/10.3390/ma14010136

Irbe, I., Filipova, I., Skute, M., Zajakina, A., Spunde, K., & Juhna, T. (2021). Characterization of novel biopolymer blend mycocel from plant cellulose and fungal fibers. Polymers, Vol. 13(7), 1086. DOI: https://doi.org/10.3390/polym13071086

Martinovs, A., Revalds, R., Mezule, L., & Pizica V. (2021). New device for air disinfection with a shielded UV radiation and ozone. Agronomy Research, 19, 834-846. DOI: https://doi.org/10.15159/AR.21.068

Lulla, M., Rutkovskis, A., Slavinska, A., Vilde, A., Gromova, A., Ivanovs, M., Skadins, A., Kadikis R., & Elsts, A. (2021). Hand Washing Video Dataset Annotated According to the World Health Organization’s Handwashing Guidelines. Data, 6, 38. DOI: https://doi.org/10.3390/data6040038

Zorina, N., Skudra, A., Revalde, G., & Abola, A. (2020). A. Study of As and Tl high-frequency electrodeless lamps for Zeeman absorption spectroscopy. Proceedings of Third International Conference Biophotonics. DOI: https://doi.org/10.1117/12.2580856

Skudra, A., Mezule, L., Spunde, K., Revalde, G., Zajakina, A., Zinge, M., Juhna, T. (2021). Alternative UV light sources for surface disinfection. Proceedings of the International Scientific and Practical Conference “Environment. Technology. Resources”. DOI: https://doi.org/10.17770/etr2021vol1.6596

Ivanovs, M., Kadikis, R., Lulla, M., Rutkovskis, A., & Elsts, A. (2020). Automated Quality Assessment of Hand Washing Using Deep Learning. https://arxiv.org/abs/2011.11383

Datu kopa par roku mazgāšanas tendencēm: https://makonis.edi.lv/s/oEzC6n5rQi6Sd5Y

Datu kopa par mašīnredzes sistēmas izstrādi dezinficējamo objektu noteikšanai: https://makonis.edi.lv/s/RwmyPeJKZEFmA8c

Purāns, J., Skvorcova, V., Mutere, O., Zajakina, A., Vibornijs, V. An antiviral, yeasticidal and antibacterial nanocoating. Patenta pieteikums Nr. LVP2020000079

Rīcībpolitikas nodevums


Jaunās tehnoloģijas Covid-19 pacientu tēmētai monitorēšani, testēšanai un terapijai (3-T Project)

Jaunās tehnoloģijas Covid-19 pacientu tēmētai monitorēšani, testēšanai un terapijai (3-T Project)

Vispārīgā informācija


Sākums 01/07/2020 Noslēgums 31/12/2020 (piešķirts pagarinājums rezultātu nostiprināšanai un publiskošanai līdz 31/03/2021)

Projekta numurs

Projekta nr. VPP-COVID-2020/1-0025 


Finansējums

486 838 EUR

Projekta vadītājs

Valdis Pīrāgs

http://www.stradini.lv/lv/

pirags@latnet.lv

Projektu realizējošās institūcijas:

Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” Zinātniskais institūts

Latvijas Universitāte

Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs

Zinātnes nozare

Medicīniskā inženierija

Elektrotehnika, elektronika, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas

Medicīniskā biotehnoloģija

Projekta pase


Projekta mērķis ir pilnveidot iekštelpu sensorus sasaistē ar mobilās informēšanas un kustības monitoringa aplikācijām cilvēku inficēšanās riska novērtēšanai, izvērtēt oriģinālu poliklonālo antivielu ātrās testēšanas sistēmu un jaunu vīrusu pneimonijas terapijas ierīci.

Projekta izpildes gaitā mēs validēsim jaunu tēmētās monitorēšanas, testēšanas un terapijas (3-T) shēmu, izmantojot vairākus inovatīvus tehnoloģiskos risinājumus. Atbilstoši 3-T shēmai, tajā ietilps trīs galvenie apakšprojekti, kā arī projekta administrēšanas grupa. Pirmais apakšprojekts ietvers jaunas Covid-19 izplatīšanās prevencijas koncepcijas izveidi, adaptējot mūsu pētnieku iepriekš izstrādātos iekštelpu sensorus t.s. “viedo telpu” izveidei, kas mijiedarbosies ar individuāliem mobilās informēšanas rīkiem un ļaus novērtēt kumulatīvo inficēšanās risku. Otrajā apakšprojektā mēs izstrādāsim un izvērtēsim oriģinālu SARS-CoV2 antigēna diagnostikas testu, kas ļaus ātrāk identificēt šī vīrusa klātbūtni nazofaringeālajās/orofaringeālajās uztriepēs vēl pirms antivielu produkcijas pacienta organismā. Trešajā apakšprojektā mēs veiksim klīnisko pētījumu, lai izvērtētu neinvazīvās pastāvīgā pozitīvā elpvadu spiediena (CPAP) ārstniecības iekārtas efektivitāti un drošību Covid-19 pneimonijas pacientu ārstēšanā, ja to savieno ar oriģinālu skābekļa bagātināšanas adapteru, kas ļaus efektīvi ārstēt vidēji smagas pakāpes respiratoro mazspēju, samazinot nepieciešamību pēc augstāka riska invazīvas plaušu ventilācijas

Rezultāti

Kistkins, S., Dukhovlinov, I., & Pīrāgs, V. (2021). Rapid Response: Low sensitivity of rapid antigen tests: should we use saliva instead of nasopharyngeal samples in the process of the test validation? BMJ, https://www.bmj.com/content/372/bmj.n287/rapid-responses

Arnicans, G., Niedrite, L., Solodovnikova, D., Virbulis, J., Zemnickis, J. Towards a System to Monitor the Virus’s Aerosol-Type Spreading. Byrski, A., Czachórski, T., Gelenbe, E., Grochla, K., Murayama, Y (Eds.). Computer Science Protecting Human Society Against Epidemics, IFIP Advances in Information and Communication Technology, Vol. 616. https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-86582-5_9

Kivrāne, A., Igumnova, V., Skrastiņa, D., & Ranka, R. (2021). Detection of SARS-CoV-2 virus in saliva samples; lateral flow immunoassay prototype development. International Scientific Conference on Medicine, 23-24 April 2021. https://www.lu.lv/fileadmin/user_upload/LU.LV/Apaksvietnes/Fakultates/www.mf.lu.lv/petnieciba/conf21/Internal/Detection_of_SARS-CoV-2_virus_in_saliva_samples_lateral_flow_immunoassay_prototype_development.pdf

Bliznuks, D., Kistkins, S., Telicko, J., Geza, V., Svaza, A., Taivans, I., & Pirags, V. (2021). A new add-on device for treatment of COVID-19 pneumonia. The International Scientific Conference on Medicine. https://medicina.lsmuni.lt/wp-content/uploads/pdf/Abstracts_2021-1-Medicina.pdf

3T projekta noslēguma konference: https://www.youtube.com/watch?v=6JLSB8Sj-0U

Rīcībpolitikas nodevums


COVID-19 epidēmijas ietekme uz veselības aprūpes sistēmu un sabiedrības veselību Latvijā; veselības nozares gatavības nākotnes epidēmijām stiprināšana

COVID-19 epidēmijas ietekme uz veselības aprūpes sistēmu un sabiedrības veselību Latvijā; veselības nozares gatavības nākotnes epidēmijām stiprināšana

Vispārīgā informācija


Sākums 01/07/2020 Noslēgums 31/12/2020 (piešķirts pagarinājums rezultātu nostiprināšanai un publiskošanai līdz 31/03/2021)

Projekta numurs

Projekta nr. VPP-COVID-2020/1-0011 


Finansējums

497 580 EUR

Projekta vadītājs

Anda Ķīvīte-Urtāne

https://www.rsu.lv/projekts

anda.kivite@rsu.lv

Projektu realizējošās institūcijas:

Rīgas Stradiņa universitāte

Latvijas Universitāte

Banku augstskola

Zinātnes nozare

Veselības un sporta zinātnes

Medicīnas bāzes zinātnes, tai skaitā farmācija

Projekta pase


Lai veicinātu Latvijas veselības aprūpes un sabiedrības veselības sistēmu gatavību nākotnes epidēmijām un ārkārtas stāvokļiem, mācoties no pieredzes, kas iegūta COVID-19 epidēmiju laikā, mēs veiksim epidemioloģiskos un sabiedrības veselības pētījumus par pēcepidēmijas sekām, tostarp psihosociālos un uzvedības aspektus vispārējā populācijā un noteiktās iedzīvotāju grupās (bērni, reproduktīvā vecuma cilvēki, vecāka gadagājuma cilvēki), kā arī analizēsim veselības aprūpes pakalpojumu nepārtrauktību un esošos veselības aprūpes pakalpojumu algoritmus. Šī projekta rezultāti palīdzēs attīstīt ilgtspējīgu pieeju būtisku veselības aprūpes un sabiedrības veselības pakalpojumu sniegšanai pašreizējās COVID-19 epidēmijas un iespējamo nākotnes apdraudējumu laikā, atbalstot LR Veselības ministriju un citas atbildīgās institūcijas atbilstošu aktivitāšu situācijas pārvaldībai plānošanā. Projekts tiks īstenots piecu sinerģisku un savstarpēji papildinošu darba paku par:

 1. veselības aprūpes nepārtrauktību,
 2. psihisko veselību un psiholoģisko noturību,
 3. seksuālo un reproduktīvo veselību,
 4. gados vecāku iedzīvotāju,
 5. bērnu veselību ietvaros.

Rezultāti

Smane, L., Stars, I., Pucuka, Z., et al. (2020). Persistent clinical features in paediatric patients after SARS-CoV-2 virological recovery: a retrospective population-based cohort study from a single centre in Latvia. BMJ Paediatrics Open, Vol. 4 (1). DOI: https://doi.org/10.1136/bmjpo-2020-000905

Biedite, I., Kivite-Urtane, A., Lazdane, G., Rezenberga, D., Kantane, I., Pumpure, E., Pitkevica, I., Gravina, M. L., & Mihailova, D. (2021). The impact of COVID-19 pandemy and restrictions on sexual behaviour, relationship and well-being. Clinical Obstetrics, Gynecology and Reproductive Medicine, Vol. 7, pp. 1-5. DOI: https://doi.org/10.15761/COGRM.1000327

Vrublevska, J., Sibalova, A., Aleskere, I., Rezgale, B., Smirnova, D., Fountoulakis, K. N., & Rancans, E. (2021). Factors related to depression, distress, and self-reported changes in anxiety, depression, and suicidal thoughts during the COVID-19 state of emergency in Latvia. Nordic Journal of Psychiatry. DOI: https://doi.org/10.1080/08039488.2021.1919200

Šuriņa, S., Martinsone, K., Perepjolkina, V., Kolesnikova, J., Vainik, U., Ruža, A, Vrublevska, J., Smirnova, D., Fountoulakis, K. N., & Rancans, E. (2021). Factors Related to COVID-19 Preventive Behaviors: A Structural Equation Model. Frontiers in Psychology. DOI: https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.676521

Pumpure, E., Rezeberga, D., Lazdane, G., Briedite, I., Mihailova, D., Pitkevica, I., Gravina, L. M., Olsena, S., Kantane, I., & Ķīvīte-Urtāne, A. (2021). Relationship between pregnant women and their partners during COVID-19 and the role of accompanying persons during childbirth. Journal of Hospital Administration, Vol. 10., No. 4. DOI: https://doi.org/10.5430/jha.v10n4p1

Smane, L., Roge, I., Pucuka, Z., & Pavare, J. (2021). Clinical features of pediatric post-acute COVID-19: a descriptive retrospective follow-up study. Italian Journal of Pediatrics, Vol. 47. DOI: https://doi.org/10.1186/s13052-021-01127-z

Racko, I., Smane, L., Klavine, L., Pucuka, Z., Roge, I. & Pavare, J. (2021). Case Series of Multisystem Inflammatory Syndrome (MIS-C) in Children During the SARS-CoV-2 Pandemic in Latvia. Clinics and Practice, 11(2), pp. 363-373; https://doi.org/10.3390/clinpract11020051;

Stars, I., Smane, L., Pucuka, Z., Roge, I., & Pavare, J. (2021). Impact of Pediatric COVID-19 on Family Health-Related Quality of Life: A Qualitative Study from Latvia. Global Pediatric Health. DOI: https://doi.org/10.1177/2333794X211012394;

Smane, L., Stars, I., Pucuka, Z., Roge, I., & Pavare, J. (2021). Persistent clinical features in paediatric patients after SARS-CoV-2 virological recovery: a retrospective population-based cohort study from a single centre in Latvia. BMJ Paediatrics Open. DOI: http://dx.doi.org/10.1136/bmjpo-2020-000905

Stars, I., Smane, L., Pucuka, Z., Roge, I., Pavare, J. (2021). Impact of Pediatric COVID-19 on Family Health-Related Quality of Life: A Qualitative Study from Latvia. Global Pediatric Health, Vol. 8. DOI: https://doi.org/10.1177/2333794X211012394

Reine, I., Ivenovs, A., Mierina, I., Gehtmane-Hofmane, I., & Koroleva, I. (2021). Overcoming social isolation with digital technologies among ageing populations during COVID-19. Proceedings of the International Scientific Conference “Society. Integration. Education”, Vol. IV, pp. 171-178,  DOI: https://doi.org/10.17770/sie2021vol4.6356

Miķelsone, M., Baltmane, D., Reine, I., Snikere, S., Ivanovs, A., & Tomsone, S.  (2021). Exploration of healthy ageing determinants in Baltic States. Proceedings of the International Scientific Conference “Society. Integration. Education”, Vol. IV, pp. 414-427. DOI: https://doi.org/10.17770/sie2021vol4.6431

Gehtmane-Hofmane, I., Teraudkalna, M., Rajevska, O., Koroleva, I., & Reine, I. (2021). Knowledge, attitudes and COVID-19-related behavior among individuals aged 50 and older in Latvia. Proceedings of the International Scientific Conference “Society. Integration. Education”, Vol. IV, pp. 102-112. DOI: https://doi.org/10.17770/sie2021vol4.6462

Mierina, I., & Reine, I. (2021). Why did they need to come now? COVID-19 crisis strains relationships with returning and visiting compatriots. Proceedings of the International Scientific Conference “Society. Integration. Education”, Vol. IV, pp. 160-171. DOI: https://doi.org/10.17770/sie2021vol6.6266

Koroleva, I., Sigita, S., Aleksandrovs, A., Reine, I., Trapencieris, M., & Ivanovs, A. (2021). Effects of social isolation on mental health during COVID-19 in the context of ageing. Proceedings of the International Scientific Conference “Society. Integration. Education”, Vol. IV, 104-117. DOI: https://doi.org/10.17770/sie2021vol6.6421

Upelseja, G. & Perepjolkina, V. (2021.) Relationship between Social and Psychological Indicators and the Difficulty to Adapt to the State of Emergency of the Latvian Inhabitants During the COVID-19 Pandemic. Proceedings of the International Scientific Conference “Society. Integration. Education”, Vol. VII, pp. 106-116. DOI: https://doi.org/10.17770/sie2021vol7.6178

Bundzena-Ervika, A., Mārtinsone, K., Perepjolkina, V., Ruža, A., Koļesņikova, J., Rancāns, E. (2021). Relationship between psychological resilience and self-care strategies of healthcare professionals during COVID-19 pandemic in Latvia. Proceedings of the International Scientific Conference “Society. Integration. Education”, Vol. VII, pp. 24-38. DOI: https://doi.org/10.17770/sie2021vol7.6258

Maldupa, I., Uribe, S. (2021). Latvian Dentist Treatment Decisions During COVID19 Pandemic. Dataverse. DOI: https://doi.org/10.48510/FK2/PZL9DW

Rancans, E., Vrublevska, J., Aleskere, I., Rezgale, B., Sibalova, A. (2021). Mental health and associated factors in the general population of Latvia during the COVID-19 pandemic. Dataverse. DOI: https://doi.org/10.25143/FK2/0MQSI9

Lazdane, G., Rezeberga, D., Briedite, I., Pumpure, E., Pitkevica, I., Mihailova, D., Gravina, M. L. (2021). Sexual and reproductive health in the time of COVID-19 in Latvia, qualitative research interviews and focus group discussions, 2020 (in Latvian). Dataverse. DOI: https://doi.org/10.25143/FK2/LXKU5A

Lazdane, G., Rezeberga, D., Briedite, I., Kantane, I., Pumpure, E., Pitkevica, I., Mihailova, D., Gravina, M. L. (2021). Sexual and reproductive health survey in the time of COVID-19 – Latvia, 2020. Dataverse. DOI: https://doi.org/10.25143/FK2/J5KXXD

Rīcībpolitikas nodevums


Jaunu terapeitisko un profilaktisko līdzekļu izstrāde pret COVID-19 un koronavīrusiem

Jaunu terapeitisko un profilaktisko līdzekļu izstrāde pret COVID-19 un koronavīrusiem

Vispārīgā informācija


Sākums 01/07/2020 Noslēgums 31/12/2020 (piešķirts pagarinājums rezultātu nostiprināšanai un publiskošanai līdz 31/03/2021)

Projekta numurs

Projekta nr. VPP-COVID-2020/1-0014 


Finansējums

497 580 EUR

Projektu realizējošās institūcijas:

Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs

Latvijas Organiskās sintēzes institūts

Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts

Rīgas Tehniskā universitāte

Latvijas Universitāte

Zinātnes nozare

Bioloģija

Medicīniskā biotehnoloģija

Ķīmija

Projekta pase


Projekta mērķis ir attīstīt jaunus vakcīnu kandidātus un mazmolekulāros zāļvielu līdersavienojumus pret koronavīrusiem, īpaši COVID-19 saslimšanu un tās komplikācijām. Mērķa sasniegšanai mēs esam izvirzījuši četrus uzdevumus. Pirmkārt, mēs izveidosim platformu zāļvielu un vakcīnu kandidātu testēšanai. Platformā ietilps BSL-3 savietojamu manipulāciju ar SARS-CoV-2 ieviešana, pseidovirionu testi un orgāna-uz-čipa tehnoloģijas attīstīšana. Otrkārt, mēs plānojam atklāt jaunus pretvīrusu mazmolekulāros līdersavienojumus, vērstus pret divām SARS-CoV-2 mRNS kepa metiltransferāzēm. Treškārt, mēs izveidosim modulāru ātrās atbildes pret-koronavīrusu vakcīnu izstrādes sistēmu izmantojot S proteīna RBD domēna un vīrusveidīgo daļiņu biokonjugāciju. Ceturtkārt, mēs izpētīsim uz mitohondrijiem mērķēto zāļvielu translācijas potenciālu inducētu plaušu un kardiovaskulāro komplikāciju mazināšanai.

Rezultāti

Altincekic et al. (2021). Large-scale recombinant production of the SARS-CoV-2 proteome for high-throughput and structural biology applications. Frontiers in Molecular Biosciences. DOI: https://doi.org/10.3389/fmolb.2021.653148

Rimša, R., Galvanovskis, A., Plūme, J., Rumnieks, F., Grindulis, K., Paidere, G., Erentraute, S., Mozoļevskis, G., & Ābols, A. (2021). Lung on a chip development from Off-Stoichiometry Thiol–Ene polymer. Micromachines. DOI: https://doi.org/10.3390/mi12050546

Bobiļeva, O., Bobrovs, R., Kaņepe, I., Patetko, L., Kalniņš, G., Šišovs, M., Bula, A. L., Grīnberga, S., Borodušķis, M., Ramata-Stunda, A., Rostoks, N., Jirgensons, A., Tārs, K., & Jaudzems, K. (2021). Potent SARS-CoV-2 mRNA cap methyltransferase inhibitors by bioisosteric replacement of methionine in SAM co-substrate”, ACS Medcinal Chemistry Letters.
DOI: https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acsmedchemlett.1c00140

Rīcībpolitikas nodevums


COVID-19 saistīto paraugu biobankas un asociēto datu integrētās platformas izveide Latvijā

COVID-19 saistīto paraugu biobankas un asociēto datu integrētās platformas izveide Latvijā

Vispārīgā informācija


Sākums 01/07/2020 Noslēgums 31/12/2020 (piešķirts pagarinājums rezultātu nostiprināšanai un publiskošanai līdz 31/03/2021)

Projekta numurs

Projekta nr. VPP-COVID-2020/1-0016 


Finansējums

497 580 EUR

Projekta vadītājs

Jānis Kloviņš

http://www.biomed.lu.lv/lv

klovins@biomed.lu.lv

Projektu realizējošās institūcijas:

Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs

Rīgas Stradiņa universitāte

Rīgas Tehniskā universitāte

Latvijas Universitāte

Zinātnes nozare

Medicīnas bāzes zinātnes, tai skaitā farmācija

Projekta pase


Projekta mērķis ir izveidot centralizētu biobanku un datu apmaiņas platformu, veicinot vīrusa izplatības ierobežošanas aktivitātes, jaunu ārstēšanas metožu izstrādi un starptautisku sadarbību.

Galvenais šī projekta uzdevums ir izveidot labi strukturētu, drošu un centralizētu biobanku un datu apmaiņas platformu, lai atbalstītu vīrusa izplatības ierobežošanas aktivitātes, jaunu biomarķieru un ārstēšanas stratēģiju izstrādi, un veicinātu starptautisku sadarbību. Projekts būs būtiska daļa no Valsts pētījumu programmas “COVID-19 seku mazināšanai” visaptverošā mērķa. Projekta koncepta pamatā ir centralizēta pakalpojumu sniegšana zinātniskajām grupām, kas iesaistītas COVID-19 izpētē, ierobežojot darbību nevajadzīgu pārklāšanos, kas saistīta ar pacientu iesaisti pētījumā, datu un paraugu vākšanu, un analītisko testu veikšanu.

Projekta ietvaros tiks sasniegti šādi rezultāti:

 1. izveidota biobanka, kas ietver bioloģisko materiālu, klīniskos un antropometriskos datus no lielākās daļas COVID-19 pacientu Latvijā;
 2. COVID-19 pacientu standartizētu analīžu, tajā skaitā bioķīmisko, molekulāro un imunoloģisko marķieru, testu rezultāti;
 3. izveidota atvērta datu platforma, kas nodrošina nepieciešamos rīkus un piekļuvi visiem ar COVID-19 saistītajiem klīniskajiem un analītiskajiem datiem infekcijas izpētei un veselības aprūpes praksei. Projekta rezultātā tiks nodrošināta tūlītēja un atvērta pieeja visiem resursiem un datiem, kas iegūti un ģenerēti šī projekta laikā. Lai ievērotu atvērtās zinātnes principus, – omics dati tiks deponēti publiskajās datu krātuvēs un piedāvāti starptautiskām COVID-19 iniciatīvām.

Rezultāti

Zrelovs, N., Ustinova, M., Silamikelis, I., Birzniece, L., Megnis, K., Rovite, V., Freimane, L., Silamikele, L., Ansone, L., Pjalkovskis, J., Fridmanis, D., Vilne, B., Priedite, M., Caica, A., Gavars, M., Perminov, D., Storozenko, J., Savicka, O., Dimina, E., Dumpis, U., Klovins, J. (2021). First report on the Latvian SARS-CoV-2 isolate genetic diversity. Frontiers in Medicine. https://doi.org/10.3389/fmed.2021.626000

Ansone, L., Ustinova, M., Terentjeva, A., Perkons, I., Birzniece L., Rovite, V., Rozentale, B., Viksna, L., Kolesova, O., Klavins, K., & Klovins J. (2021). Tryptophan and arginine metabolism is significantly 1 altered at the time of admission in hospital for severe COVID-19 patients: findings from longitudinal targeted metabolomics analysis. DOI: https://doi.org/10.1101/2021.03.31.21254699

Zrelovs, N., Ustinova, M., Silamikelis, I., Birzniece, L., Megnis, K., Rovite, V., Freimane, L., Silamikele, L., Ansone, L., Pjalkovskis, J., Fridmanis, D., Vilne, B., Priedite, M., Caica, A., Gavars, M., Perminovs, D., Storozenko, J., Savicka, O., Dimina, D., Dumpis U., Klovins, J. (2021). First report on the Latvian SARS-CoV-2 isolate genetic diversity. DOI: https://doi.org/10.1101/2020.09.08.20190504

Rescenko, R., Peculis, R., Ustinova, M., Ansone, L., Terentjeva, A., Litvina, H. D., Birzniece, L., Megnis, K., Kolesova, O., Rozentale, B., Viksna, L., Rovite, V., Klovins, J. (2021). Replication of LZTFL1 gene region as a susceptibility locus for COVID-19 in Latvian population. DOI: https://doi.org/10.1101/2021.03.31.21254708

Projekta ietvaros iegūtie genotipēšanas dati ir kopīgoti Covid-19 host genome iniciatīvas ietvaros: https://www.covid19hg.org/partners/?partner=rec5elQzAvyvsv5EN

Izveidota Covid-19 pacientu un pārslimojušo cilvēku bioloģisko paraugu biobanka: https://www.genomadatubaze.lv/lv/covid-19-kohorta

Projekta ietvaros iegūtie dati ievietoti Eiropas Bioinformātikas institūta (EBI) Covid-19 Datu Portālā: https://www.covid19dataportal.org/sequences?db=embl-covid19 (ID datu atlasei: PRJEB40188)

Lielapjoma sekvencēšanas dati tiek deponēti GISAID: https://www.gisaid.org/

Projekta ietvaros izveidotā Covid-19 pacientu kohorta ir pieejama Biobanku un biomolekulāro resursu pētniecības infrastruktūru brīvpieejas rīkā BBMRI-ERIC Directory: https://directory.bbmri-eric.eu/menu/main/app-molgenis-app-biobank-explorer#/?country=LV

Covid-19 datu pētniecības sistēma (RTU HPC, Microsoft Azure, Curator): https://longenesis.com/curator

Rīcībpolitikas nodevums


Multidisciplināra pieeja COVID19 un citu nākotnes epidēmiju monitorēšanai, kontrolei un ierobežošanai Latvijā

Multidisciplināra pieeja COVID19 un citu nākotnes epidēmiju monitorēšanai, kontrolei un ierobežošanai Latvijā

Vispārīgā informācija


Sākums 01/07/2020 Noslēgums 31/12/2020 (piešķirts pagarinājums rezultātu nostiprināšanai un publiskošanai līdz 30/06/2021)

Projekta numurs

Projekta nr. VPP-COVID-2020/1-0008 


Finansējums

497 580 EUR

Projektu realizējošās institūcijas:

Latvijas Universitāte

Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs

Rīgas Stradiņa universitāte

Elektronikas un datorzinātņu institūts

Rīgas Tehniskā universitāte

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts “BIOR”

Latvijas Lauksaimniecības universitāte;

Zinātnes nozare

Medicīnas bāzes zinātnes, tai skaitā farmācija

Vides biotehnoloģija

Projekta pase


Pētījums uzlabos Latvijas sistēmisko sagatovotību COVID-19 un citu respiratoro vīrusu izraisītām epidēmijām. Tiks veikta visaptveroša analīze, lai izsekotu SARS-CoV-2 vīrusa izcelsmei un izplatībai Latvijā, izmantojot mūsdienīgu epidemioloģisko un molekulāri ģenētisko datu analīzi, raksturojot dažādu virusu celmu izplatību valstī, īpašu uzmanību pievēršot masveida inficēšanās gadījumiem. Šī pieredze paātrinās turpmāko uzliesmojumu izmeklēšanas un kontroles pasāķumu ātrumu. Mēs sagatavosiem uz pierādījumiem balstītus ieteikumus par drošības pasākumiem skolās, slimnīcās, darba vietās un kultūras pasākumos, balstoties uz sistemātisku literatūras pārskatu un eksperimentiem, pielietojot innovatīvas metodes. Veiksim arī seroprevalences pētījumu, lai izvērtētu populācijas imunitātes līmeni, kā arī optimizēsim vīrusa noteikšanai nepieciešamo paraugu ņemšanu skrīninga programmas ietvaros. Tiks veikt visaptverošs pētījums par SARS-COV2 vīrusa klātbūtni notekūdeņos un mājdzīvnieku vidū.

Rezultāti

Zrelovs, N., Ustinova, M., Silamikelis, I., Birzniece, L., Megnis, K., Rovite, V., Freimane, L., Silamikele, L., Ansone, L., Pjalkovskis, J., Fridmanis, D., Vilne, B., Priedite, M., Caica, A., Gavars, M., Perminov, D., Storozenko, J., Savicka, O., Dimina, E., Dumpis, U., Klovins, J. (2021). First report on the Latvian SARS-CoV-2 isolate genetic diversity. Frontiers in Medicine. https://doi.org/10.3389/fmed.2021.626000

Perkons, I., Rusko, J., Zacs, D., Bartkevics, V. (2021). Rapid determination of pharmaceuticals in wastewater by direct infusion HRMS using target and suspect screening analysis. Science of The Total Environment, 755(2). https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.142688

Zrelovs, N., Ustinova, M., Silamikelis, I., Birzniece, L., Megnis, K., Rovite, V., Freimane, L., Silamikele, L., Ansone, L., Pjalkovskis, J., Fridmanis, D., Vilne, B., Priedite, M., Caica, A., Gavars, M., Perminovs, D., Storozenko, J., Savicka, O., Dimina, D., Dumpis U., Klovins, J. (2021). First report on the Latvian SARS-CoV-2 isolate genetic diversity. https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.09.08.20190504v2

Gavars, D., Gavars, M., Perminovs, D., Stasulans, J., Stana, J., Metla, Z., Pavare, J., Tauckels, E., Gulbis, E., Dumpis, U. (2020). Saliva as a testing sample for SARS-COV2 detection by RT-PCR in a low prevalence community setting. https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.10.20.20216127v1

Rīcībpolitikas nodevums


Covid-19 infekcijas klīniskās, bioķīmiskās, imūnģenētiskās paradigmas, un to korelācija ar sociāli demogrāfiskiem, etioloģiskiem, patoģenētiskiem, diagnostiskiem, terapeitiski un prognostiski nozīmīgiem vadlīnijās iekļaujamajiem faktoriem

Covid-19 infekcijas klīniskās, bioķīmiskās, imūnģenētiskās paradigmas, un to korelācija ar sociāli demogrāfiskiem, etioloģiskiem, patoģenētiskiem, diagnostiskiem, terapeitiski un prognostiski nozīmīgiem vadlīnijās iekļaujamajiem faktoriem

Vispārīgā informācija


Sākums 01/07/2020 Noslēgums 31/12/2020 (piešķirts pagarinājums rezultātu nostiprināšanai un publiskošanai līdz 30/06/2021)

Projekta numurs

Projekta nr. VPP-COVID-2020/1-0023 


Finansējums

497 580 EUR

Projekta vadītājs

Ludmila Vīksna

https://www.rsu.lv/projekts/

ludmila.viksna@rsu.lv

Projektu realizējošās institūcijas:

Rīgas Stradiņa universitāte

Latvijas Universitāte

Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs

Zinātnes nozare

Klīniskā medicīna

Citas medicīnas un veselības zinātnes, tai skaitā tiesu medicīniskā ekspertīze

Projekta pase

Pētījuma mērķis ir izpētīt sociāli demogrāfiskos, klīniskos, bioķīmiskos, molekulāros un imunoloģiskos faktorus, kas ietekmē cilvēku uzņēmību pret vīrusu, slimības diagnostiku, norisi, terapijas iznākumu un pēcinfekcijas sekas. Pētījumā ir plānots iesaistīt pacientus ar COVID-19 slimību dažādās smaguma pakāpēs un cilvēkus ar asimptomātisku SARS-CoV-2 infekciju. Iegūtie dati par jaunās infekcijas norises īpatnībām Latvijas iedzīvotāju vidū ir svarīgi, ņemot vēra infekciju slimībām raksturīgas atšķirības izplatības ātrumā un izpausmēs dažādās populācijās. Tie ļaus izstrādāt klīniskos algoritmus un vadlīnijas, uzlabot diagnostikas un ārstēšanas efektivitāti, samazināt nāves iznākuma risku. Projektā iegūtā informācija dos iespēju veikt salīdzinošo analīzi ar citu valstu pētījumiem par SARS-CoV-2 infekciju un palīdzēs pielāgot Pasaules Veselības Organizācijā izstrādātas rekomendācijas Latvijā

Rezultāti

Vasconcelos M. H., Alcaro, S., Arechavala-Gomeza, V., Baumbach, J., Borges, F., Brevini, T. A. L., De Las Rivas, J., Devaux, Y., Hozak, P., Keinänen-Toivola, M. M., Lattanzi, G., Mohr, T., Murovska, M., Prusty, B. K., Quinlan, R. A., Pérez-Sala, D., Scheibenbogen, C., Schmidt, H. H. H. W., Silveira, I., Tieri, P., Tolios, A., Riganti, C. (2021). Joining European scientific forces now to face pandemics. Trends in Microbiology, Vol. 29, No. 2. DOI: https://doi.org/10.1016/j.tim.2020.10.008

Radzina, M., Putrins, D. S., Micena, A., Vanaga, I., Kolesova, O., Platkajis, A., & Viksna, L. (2021). Post-COVID-19 liver injury: Comprehensive imaging with multiparametric ultrasound. Journal of Ultrasound in Medicine. DOI: https://doi.org/10.1002/jum.15778

Viksna, L., Kolesova, O., Kolesovs, A., Vanaga, I., Arutjunana, S., Laivacuma, S., Storozenko, S., Tolmane, I., Rozentale, B. (2020). Clinical characteristics of COVID-19 patients in Latvia under low incidence in Spring 2020. DOI: https://doi.org/10.1101/2020.12.22.20239392

Viksna, L., Kolesova, O., Kolesovs, A., Vanaga, I., & Arutjunana, S. Clinical characteristics of COVID-19 patients (Latvia, Spring 2020). DataVerse datubāze: https://doi.org/10.25143/FK2/HNMLHH

Viksna, L. Kolesova, O., Kolesovs, A., Vanaga, I., Arutjunana, S., & Radzina, M. Markers of liver fibrogenesis in patients with COVID-19. 2021, DataVerse: https://doi.org/10.48510/FK2/B4HPSJ

Presentation “SARS-CoV-2 and Autoimmunity: Paradigm or Novelty” (Sokolovska L.) at the RSU Scientists’ Breakfast: https://www.rsu.lv/notikumi/zinatnieku-brokastis-covid-19-ikdienas-praksei-sodien-un-fundamentalai-zinatnei

Presentation “New findings in pathogenesis of Covid-19” (O. Kolesova) at the RSU Scientists’ Breakfast: https://www.rsu.lv/notikumi/zinatnieku-brokastis-covid-19-ikdienas-praksei-sodien-un-fundamentalai-zinatnei

Presentation “Clinical characteristics of patients with Covid-19 in Latvia” (I. Vanaga) at the RSU Scientists’ Breakfast: https://www.rsu.lv/notikumi/zinatnieku-brokastis-covid-19-ikdienas-praksei-sodien-un-fundamentalai-zinatnei

Presentation at the RSU Scientists’ Breakfeast (V. Rovite) “Performance of single cell transcriptome sequencing of immune cells to characterize changes in immune cell repertoire and functionality”: https://www.rsu.lv/notikumi/zinatnieku-brokastis-covid-19-ikdienas-praksei-sodien-un-fundamentalai-zinatnei

“Presentation “”COVID-19: the third wave of coronavirus infection outbreak”” (Čistjakovs M.) at the 1st LATVIA – ISRAEL On-line Symposium of Autoimmunity”: https://drive.google.com/file/d/1I771fLYhSGwYiEVzsvSO2ENDXpEKruBK/view

“Recommendations on the epidemiology, diagnosis, clinical development and complications of SARS-CoV-2 infection and COVID-19”: https://www.rsu.lv/sites/default/files/imce/Projekti/covid_19_rekomendacijas_marts_2021.pdf

Virsraksts


Skip to content