Fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu 2023. gada atklātais konkurss

Normatīvie akti

Ministru kabineta 2017. gada 12. decembra noteikumi Nr. 725 “Fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu izvērtēšanas un finansējuma administrēšanas kārtība

Konkursa nolikums

1 Konkursa nolikums Nolikums
Konkursa nolikums (angļu valodā)
2 Projekta iesniegums Iesniegums (1.pielikums)
Projekta iesniegums (angļu valodā)
3 Projekta iesnieguma, projekta vidusposma zinātniskā pārskata, projekta noslēguma zinātniskā pārskata un projekta finanšu pārskata noformēšanas un iesniegšanas metodika Metodika (2.pielikums)
Projekta iesnieguma, projekta vidusposma zinātniskā pārskata, projekta noslēguma zinātniskā pārskata un projekta finanšu pārskata noformēšanas un iesniegšanas metodika (angļu valodā)
4 Projekta iesnieguma administratīvās atbilstības vērtēšanas veidlapa Veidlapa (3.pielikums)
5 Metodika projekta iesnieguma atbilstības izvērtēšanai administratīvās atbilstības kritērijiem Metodika (4.pielikums)
6 Projekta iesnieguma, projekta vidusposma zinātniskā pārskata un projekta noslēguma zinātniskā pārskata vērtēšanas metodika Metodika (5.pielikums)
Projekta iesnieguma, projekta vidusposma zinātniskā pārskata un projekta noslēguma zinātniskā pārskata vērtēšanas metodika (angļu valodā)
7 Projekta iesnieguma individuālā/konsolidētā vērtējuma veidlapa Veidlapa (6.pielikums)
Projekta iesnieguma individuālā/konsolidētā vērtējuma veidlapa (angļu valodā)
8 Līgums par fundamentālo un lietišķo pētījumu projekta īstenošanu un finansēšanu Līgums (7.pielikums)
Projekta iesniegums
Projekta rezultātu vērtības aprēķins procentos no projekta kopējām izmaksām

Ziņojums par projekta ietekmi

Fundamentālo un lietišķo pētījumu projekta izmaiņas projekta budžetā (līdz 20%)
Vienošanās par grozījumiem Līgumā par fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu īstenošanu un finansēšanu (pārsniedzot 20%)
Fundamentālo un lietišķo pētījumu projekta izmaiņas zinātniskajā grupā (pārsniedzot 50%)
Pieņemšanas un nodošanas akts par fundamentālo un lietišķo pētījumu projekta uzdevumu izpildi
Projekta vidusposma/projekta noslēguma zinātniskā pārskata veidlapa 
Rezultātu saraksts
Rezultātu nostiprināšanas plāns
Zinātniskās grupas saraksts
Informācijas sistēmā ievietots un ar padomi saskaņots Finansēšanas kalendārais plāns
Projekta vidusposma/ noslēguma zinātniskā pārskata vērtējuma veidlapa 
Pētniecības datu pārvaldības plāna izveidošana, uzturēšana un īstenošana

Skip to content