Papildu projekta rezultāti

Papildu projekta rezultāti kalpos kā konkrēti un tālāk izmantojami ieteikumi rīcībpolitikas izstrādei un ar to saistīto lēmumu pieņemšanai. Programmas izveidošanā iesaistītās nozaru ministrijas un atbildīgās institūcijas sastādīja projekta papildu rezultātu sarakstu, un projekta īstenotāji to izpildē regulāri konsultējas ar iesaistītajām institūcijām, lai varētu fokusēt savu pētniecību uz aktuālākajām vajadzībām.

Papildu projektu rezultāti tiek publiskoti pēc attiecīgās nozaru ministrijas vai atbildīgās institūcijas saskaņojuma saņemšanas. Visi papildu projektu rezultātu sarakstā definētie rīcībpolitikas nodevumi tiks publiskoti līdz 2021. gada jūnija beigām.

Rezultāta nosaukums

Rīcībpolitikas nodevums

[8] Izstrādāt ziņojumu par faktoriem, kas nosaka uzņēmību pret vīrusu, slimības norisi un smagumu,saņemto ārstēšanu un terapijas iznākumu, pēcinfekcijas sekas, ieteikumus infekcijas izplatības ierobežošanai, Covid-19 pacientu ārstēšanai un aprūpei un izstrādāt pacientu klīnisko ceļu Covid-19 gadījumāRekomendācijas par SARS-CoV-2 infekcijas un COVID-19 epidemioloģiju, diagnostiku, klīniskajām norisēm un komplikācijām

Rezultāta nosaukums

Rīcībpolitikas nodevums

[10] Novērtēt esošo medikamentu efektivitāti Covid-19 ārstēšanā un komplikāciju novēršanā vai mazināšanāZiņojums “Jauni ārstniecības un profilakses līdzekļi koronavīrusu un to izraisīto infekciju seku mazināšanai”

Rezultāta nosaukums

Rīcībpolitikas nodevums

[19] Izvērtēt un attīstīt jaunas tehnoloģijas optimālai infekciju izplatīšanās ātrai noteikšanaiTehnoloģiju apraksti tiks publiskoti pēc publikāciju iesniegšanas žurnāliem vai konferenču rakstu krājumiem
[20] Izstrādāt tehnoloģiju individuāliem un kolektīviem aizsardzības un dezinfekcijas līdzekļiemAprīkojums virsmu un gaisa dezinfekcijai ar UV starojumu un ozonu
Dezinfekcijas vārti ar ultraskaņas
iztvaicētāju

Mazgāšanas robota šķidra dezinfektanta
smidzināšanas modulis

Mašīnredzes sistēmas izstrāde dezinficējamo objektu noteikšanai
Vadības sistēmas izstrāde mobilajam dezinfekcijas robotam

Roku mazgāšanas kvalitātes izvērtēšanas sistēmas izveide
Datu kopa roku mazgāšanas kvalitātes izvērtēšanas sistēmas izveidei
Antivirālie pārklājumi
Kompozītmateriālu membrānu prototips
Škidrie dezinfekcijas līdzekļi

Projekts “Perspektīvās tehnoloģijas noturīgiem un drošiem servisiem

6.8. projekta vadītājs: Jānis Grabis

Rezultāta nosaukums

Rīcībpolitikas nodevums

[22] Izvērtējums par jaunu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju risinājumu izmantošanas potenciālu uzņēmējdarbības sektorā krīzes/ pēckrīzes apstākļosIzvērtējums par jaunu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju risinājumu izmantošanas potenciālu uzņēmējdarbības sektora krīzes/pēckrīzes apstākļos

Rezultāta nosaukums

Rīcībpolitikas nodevums

[34] Sagatavoti priekšlikumi par optimālākajiem dažādu sabiedrības grupu informēšanas veidiem un kanāliem, viltus ziņu novēršanu, balstoties uz Covid-19 izplatības mazināšanai noteikto ierobežojumu periodā veiktā informatīvā un metodiskā atbalsta novērtējumuPriekšlikumi par optimālākajiem dažādu sabiedrības grupu informēšanas veidiem un kanāliem, viltus ziņu novēršanu, balstoties uz Covid-19 izplatības mazināšanai noteikto ierobežojumu periodā veiktā informatīvā un metodiskā atbalsta novērtējumu

Dizaina stratēģija

Stratēģiskā komunikācija: tiesiskās problēmas COVID-19

[35] Dažādu mācību platformu funkcionalitātes invertējums mācību procesa nodrošināšanaiDigitālo mācību platformu funkcionalitātes izvērtējums

Priekšlikumi un ieteikumi rīcībpolitikas veidotājiem par izglītības nozares digitālo transformāciju

Vispārējās izglītības pedagogu vajadzības digitālās prasmes attīstībai

Rekomendācijas

Uzskates materiāls pedagogiem attālinātā mācību procesa organizēšanai

Uzskates materiāls pedagogiem par digitālo mācību līdzekļu kategorijām

Uzskates materiāls pedagogiem par digitālajiem mācību līdzekļiem

[36] Attālināto kursu veidošanas/dizaina pamatprincipiAttālināto kursu veidošanas/dizaina pamatprincipi – vadlīnijas kursu izstrādei

Vispārējās izglītības pedagogu vajadzības digitālās prasmes attīstībai

Eksistējošo tehnoloģisko risinājumu izpēte augstākās izglītības visu posmu digitālajai transformācijai

Kopsavilkums par attālināto kursu veidošanas/dizaina pamatprincipiem

[37] Akadēmiskā personāla digitālo prasmju pilnveides piedāvājuma izstrāde visās studiju jomās augstākajā izglītībāPriekšlikumi un ieteikumi rīcībpolitikas veidotājiem par izglītības nozares digitālo transformāciju

Akadēmiskā personāla pedagoģiski digitālā kompetence tehnoloģiju bagātinātā studiju procesā

Rekomendācijas

[38] Ziņojums par digitalizācijas un e-risinājumu izmantošanu studiju procesā elastīga un studentcentrēta izglītības procesa nodrošināšanai un īstenošanai augstākajā izglītībāDigitālo mācību platformu funkcionalitātes izvērtējums

Ziņojums par digitalizācijas un e-risinājumu izmantošanu studiju procesā elastīga un studentcentrēta izglītības procesa nodrošināšanai un īstenošanai izglītībā

Vispārējās izglītības pedagogu vajadzības digitālās prasmes attīstībai

Akadēmiskā personāla pedagoģiski digitālā kompetence tehnoloģiju bagātinātā studiju procesā

Eksistējošo tehnoloģisko risinājumu izpēte augstākās izglītības visu posmu digitālajai transformācijai

X
Skip to content