Virsotnes kvarka un Higsa bozona pētījumi CMS eksperimentā, kristāla scintilatoru, CMS apakšdetektoru un daļiņu paātrinātāju tehnoloģiju attīstīšana lietišķam pielietojumam, sadarbībā ar CERN

Vispārīgā informācija

Sākums 12/10/2020 Noslēgums 11/10/2022

Projekta numurs

Projekta nr. VPP-IZM-CERN-2020/1-0002

Finansējums

836 460 EUR

Projekta vadītājs

Kārlis Dreimanis

karlis.dreimanis@rtu.lv

Projektu realizējošās institūcijas:

Rīgas Tehniskā universitāte

Latvijas Universitāte

Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts

Zinātnes nozare

Fizika un astronomija

Citas inženierzinātnes un tehnoloģijas, tai skaitā pārtikas un dzērienu tehnoloģijas

Kopsavilkums

Projekta ”Virsotnes kvarka un Higsa bozona pētījumi CMS eksperimentā, kristāla scintilatoru, CMS apakšdetektoru un daļiņu paātrinātāju tehnoloģiju attīstīšana lietišķam pielietojumam, sadarbībā ar CERN” mērķis ir pētniecības kapacitātes stiprināšana augstas enerģijas daļiņu fizikā un paātrinātāju tehnoloģijās, kā arī noturīgas abu pētniecības virzienu zinātniskās kopienas izveide un uzturēšana Latvijā. Šī projekta ietvaros Rīgas Tehniskās universitātes pētnieki, sadarbībā ar Latvijas Universitātes un Cietvielu Fizikas Institūta pētniekiem iesaistīsies pasaules līmeņa pētniecības aktivitātēs CERN zinātniskajās laboratorijās, tai skaitā augstas enerģijas fizikas pētījumos CERN esošajā CMS eksperimentā, daļiņu detektoru atjaunināšanas projektos, kā arī paātrinātāju tehnoloģiju attīstīšanas projektos. Jaunie zinātnieki, maģistrantūras un doktorantūras studenti, projekta ietvaros apgūs augstvērtīgas zināšanas tepat Latvijā kā arī CERN. Viņiem būs lieliska iespēja pieredzējušu zinātnieku vadībā, izmantojot jaunākās pētniecības metodes un tehnoloģijas, veikt savu pētniecisko darbību starpdisciplināros virzienos, kas saistīti ar augstas enerģijas fiziku, daļiņu detektoriem vai paātrinātāju tehnoloģijām. Lai nodrošinātu zināšanu pārnesi un veicinātu izpratni par pētniecības lomu un devumu sabiedrībai, projekta īstenošanas laikā regulāri tiks sniegta informācija gan par projekta aktivitātēm, gan sasniegtajiem rezultātiem.

Projektu konkurss

Valsts pētījumu programma “Augstas enerģijas fizika un paātrinātāju tehnoloģijas”

Projekta pase

Rezultāti

Rīcībpolitikas nodevums

Skip to content