COVID-19 epidēmijas ietekme uz veselības aprūpes sistēmu un sabiedrības veselību Latvijā; veselības nozares gatavības nākotnes epidēmijām stiprināšana

Vispārīgā informācija

Sākums 01/07/2020 Noslēgums 31/12/2020 (piešķirts pagarinājums rezultātu nostiprināšanai un publiskošanai līdz 31/03/2021)

Projekta numurs

Projekta nr. VPP-COVID-2020/1-0011 

Finansējums

497 580 EUR

Projekta vadītājs

Anda Ķīvīte-Urtāne

https://www.rsu.lv/projekts

anda.kivite@rsu.lv

Projektu realizējošās institūcijas:

Rīgas Stradiņa universitāte

Latvijas Universitāte

Banku augstskola

Zinātnes nozare

Veselības un sporta zinātnes

Medicīnas bāzes zinātnes, tai skaitā farmācija

Projekta pase

Lai veicinātu Latvijas veselības aprūpes un sabiedrības veselības sistēmu gatavību nākotnes epidēmijām un ārkārtas stāvokļiem, mācoties no pieredzes, kas iegūta COVID-19 epidēmiju laikā, mēs veiksim epidemioloģiskos un sabiedrības veselības pētījumus par pēcepidēmijas sekām, tostarp psihosociālos un uzvedības aspektus vispārējā populācijā un noteiktās iedzīvotāju grupās (bērni, reproduktīvā vecuma cilvēki, vecāka gadagājuma cilvēki), kā arī analizēsim veselības aprūpes pakalpojumu nepārtrauktību un esošos veselības aprūpes pakalpojumu algoritmus. Šī projekta rezultāti palīdzēs attīstīt ilgtspējīgu pieeju būtisku veselības aprūpes un sabiedrības veselības pakalpojumu sniegšanai pašreizējās COVID-19 epidēmijas un iespējamo nākotnes apdraudējumu laikā, atbalstot LR Veselības ministriju un citas atbildīgās institūcijas atbilstošu aktivitāšu situācijas pārvaldībai plānošanā. Projekts tiks īstenots piecu sinerģisku un savstarpēji papildinošu darba paku par:

  1. veselības aprūpes nepārtrauktību,
  2. psihisko veselību un psiholoģisko noturību,
  3. seksuālo un reproduktīvo veselību,
  4. gados vecāku iedzīvotāju,
  5. bērnu veselību ietvaros.

Rezultāti

Smane, L., Stars, I., Pucuka, Z., et al. (2020). Persistent clinical features in paediatric patients after SARS-CoV-2 virological recovery: a retrospective population-based cohort study from a single centre in Latvia. BMJ Paediatrics Open, Vol. 4 (1). DOI: https://doi.org/10.1136/bmjpo-2020-000905

Stars, I., Smane, L., Pucuka, Z., Roge, I., Pavare, J. (2021). Impact of Pediatric COVID-19 on Family Health-Related Quality of Life: A Qualitative Study from Latvia. Global Pediatric Health, Vol. 8. DOI: https://doi.org/10.1177/2333794X211012394

Maldupa, I., Uribe, S. (2021). Latvian Dentist Treatment Decisions During COVID19 Pandemic. Dataverse. DOI: https://doi.org/10.48510/FK2/PZL9DW

Rancans, E., Vrublevska, J., Aleskere, I., Rezgale, B., Sibalova, A. (2021). Mental health and associated factors in the general population of Latvia during the COVID-19 pandemic. Dataverse. DOI: https://doi.org/10.25143/FK2/0MQSI9

Lazdane, G., Rezeberga, D., Briedite, I., Pumpure, E., Pitkevica, I., Mihailova, D., Gravina, M. L. (2021). Sexual and reproductive health in the time of COVID-19 in Latvia, qualitative research interviews and focus group discussions, 2020 (in Latvian). Dataverse. DOI: https://doi.org/10.25143/FK2/LXKU5A

Lazdane, G., Rezeberga, D., Briedite, I., Kantane, I., Pumpure, E., Pitkevica, I., Mihailova, D., Gravina, M. L. (2021). Sexual and reproductive health survey in the time of COVID-19 – Latvia, 2020. Dataverse. DOI: https://doi.org/10.25143/FK2/J5KXXD

Rīcībpolitikas nodevums

X
Skip to content