Covid-19 seku mazināšanai

Normatīvie akti

1 Ministru kabineta 2018. gada 4. septembra noteikumi Nr. 560 “Valsts pētījumu programmu projektu īstenošanas kārtība
2 Ministru kabineta 2020. gada 20.maija noteikumi Nr. 278 “Par valsts pētījumu programmu Covid-19 seku mazināšanai

Konkursa nolikums

1 Konkursa nolikums
2 Papildu (specifisko) projekta rezultātu saraksts
3 Ekspertīzes veikšanas metodika
(projekta pieteikumam, projekta noslēguma zinātniskajam pārskatam)
4 Projekta pieteikuma ekspertīzes individuālā/ ekspertīzes konsolidētā vērtējuma veidlapa
5 Līgums par valsts pētījumu programmas “Covid-19 seku mazināšanai” projekta īstenošanu
6 Finanšu pārskats par valsts pētījumu programmas projekta īstenošanu (jāievada Nacionālajā zinātniskās darbības informācijas sistēmā) ​​
7 Valsts pētījumu programmas projekta izmaiņas līgumsummas kalkulācijā ​​
8 Valsts pētījumu programmas projekta izmaiņas zinātniskajā grupā
9 Projekta vidusposma/noslēguma zinātniskā pārskata veidlapa
10 Saturiskais pārskats ​​
11 Pieņemšanas un nodošanas akts par valsts pētījumu programmas projekta īstenošanu ​​
12 Rekomendācijas projekta īstenošanai ​​
13 Valsts pētījumu programmas projektu grafiskā identitāte ​​

Skip to content