Covid-19 seku mazināšanai

Normatīvie akti

1 Ministru kabineta 2018. gada 4. septembra noteikumi Nr. 560 “Valsts pētījumu programmu projektu īstenošanas kārtība
2 Ministru kabineta 2020. gada 20.maija noteikumi Nr. 278 “Par valsts pētījumu programmu Covid-19 seku mazināšanai

Konkursa nolikums

1 Konkursa nolikums
2 Papildu (specifisko) projekta rezultātu saraksts
3 Līgums par valsts pētījumu programmas “Covid-19 seku mazināšanai” projekta īstenošanu
4 Finanšu pārskats par valsts pētījumu programmas projekta īstenošanu (jāievada Nacionālajā zinātniskās darbības informācijas sistēmā) ​​
5 Valsts pētījumu programmas projekta izmaiņas līgumsummas kalkulācijā ​​
6 Valsts pētījumu programmas projekta izmaiņas zinātniskajā grupā
7 Projekta vidusposma/noslēguma zinātniskā pārskata veidlapa
8 Saturiskā atskaite ​​
9 Pieņemšanas un nodošanas akts par valsts pētījumu programmas projekta īstenošanu ​​
10 Rekomendācijas projekta īstenošanai ​​
11 Papildu projekta rezultātu saraksts ​​

X
Skip to content